AlphaPoint – Digital Asset Exchange Software Blockchain ...

Alphapoint Bitcoin/Litecoin exchange coming soon... any ETA?

Alphapoint Bitcoin/Litecoin exchange coming soon... any ETA? submitted by puck2 to Bitcoin [link] [comments]

AlphaPoint Bitcoin Exchange Platform Adopts Clef Security

AlphaPoint Bitcoin Exchange Platform Adopts Clef Security submitted by BTCNews to BTCNews [link] [comments]

Not your keys, not your coins! The biggest Norwegian cryptocurrency exchange bitcoinsnorway.com says funds have been stolen because of a vulnerability in the AlphaPoint software and it will sell all its cryptocurrency holdings and send fiat equal to customers balance from may 7, 2019.

This exchange was the biggest in Norway and a traditional exchange in terms of having orderbooks and customer funds both fiat and crypto and they had Bitcoin, Bitcoin Cash and Litecoin, with fiat currencies NOK, USD and EUR.
All the news about this is so far only in Norwegian but I can help with some translation and summarize this.
Yesterday all customers in Bitcoins Norge / Bitcoins Norway got an email regarding attacks on may 7 of 2019 because of a vulnerability in the AlphaPoint software that somehow AlphaPoint had informed them about and yet they continued operations until July 1, 2019 before deciding to close down the exchange as AlphaPoint was unresponsive in solving the issue. You can read the email in full on their facebook page where they have also published it, although its in Norwegian only: https://www.facebook.com/Bitcoinsnorway/posts/2384228571620303
Big Norwegian online newspapers have written a lot about this case so far (source https://www.reddit.com/BitcoinNO/comments/c7x0j7/dataangrep_på_alphapoint_bitcoins_norge_kunders/esiccn9):
Fra selskapet selv:
submitted by OlavOlsm to btc [link] [comments]

Millions Being Invested in the CRYPTO Market Infrastructure! - French Court BITCOIN - OkCoin Expansion - AlphaPoint Funding - INX Exchange IPO

Millions Being Invested in the CRYPTO Market Infrastructure! - French Court BITCOIN - OkCoin Expansion - AlphaPoint Funding - INX Exchange IPO submitted by PrimeCoinz to Bitcoin [link] [comments]

Dataangrep på AlphaPoint / Bitcoins Norge, kunders midler påvirket

Mottok nettopp denne e-posten:

Fra: Bitcoins Norge AS
nbsp; 1.7. 2019
Til: Alle kunder
Viktig beskjed til kunder med midler på vår plattform
Vi har blitt informert om at AlphaPoint Corporation, leverandøren av vår handels- og teknologiplattform, har blitt utsatt for flere alvorlige dataangrep.
Den 7. mai 2019 ble vi for første gang gjort kjent med at AlphaPoint hadde blitt utsatt for flere avanserte dataangrep. Alphapoint opplyste oss om at de hadde forsikringsordninger som ville dekke dette og at både FBI og andre politimyndigheter i USA er involvert i etterforskning av saken.
Som følge av etterforskningen som pågår har AlphaPoint vært tilbakeholden med informasjon, og har anbefalt oss å avvente situasjonen. I samråd med AlphaPoint valgte vi derfor i første omgang å se an hvordan saken utviklet seg.
Det har imidlertid nylig fremkommet opplysninger om fortsatte sikkerhetshull i AlphaPoints teknologi, samt at det også har oppstått usikkerhet om AlphaPoint og deres forsikringsselskap vil være i stand til å dekke kundenes krav fullt ut. Disse nye opplysningene gjør at Bitcoins Norge ikke lengre anser det forsvarlig å fortsette å avvente utviklingen i AlphaPoint.
Dette er en ekstraordinær situasjon som er helt utenfor Bitcoins Norges kontroll. Bitcoins Norge har undersøkt alle muligheter for å ivareta våre kunders interesser best mulig og styret i Bitcoins Norge har kommet frem til at den beste måten å ivareta kundenes og selskapets interesser i denne ekstraordinære situasjonen er å iverksette følgende tiltak:

  1. All handel på plattformen stanses umiddelbart og inntil vi har full trygghet for at plattformen er sikker.

  1. Bitcoins Norge selger tilgjengelig kryptovaluta som forvaltes gjennom selskapets plattform så raskt som praktisk mulig.

  1. Bitcoins Norges samlede erstatningsansvar overfor den enkelte kunde er begrenset til det opprinnelige valutainnskuddet på din konto (jf. brukervilkårene punkt 8). Alle våre kunder vil likevel få betalt ut et beløp i norske kroner tilsvarende verdien de hadde i kryptovaluta hos oss den 7.mai. 2019. Utbetaling vil skje så raskt som praktisk mulig etter at vi har fått realisert kryptovalutaene. For å kunne utbetale beløpene ber vi om at dere fyller ut skjema under.

  1. Kunder som har betalt innskudd etter 7.mai vil ikke bli påvirket, men betalt tilbake i sin helhet. Disse kundene må også registreres i skjemaet under.

  1. Vi vil følge opp krav overfor både Bitcoins Norges forsikringsselskap samt også AlphaPoint og deres forsikringsselskap. Eventuelle utbetalinger herfra vil også bli utbetalt til kundene.
Kunder som eventuelt måtte ha innvendinger mot at deres kryptovaluta selges må varsle Bitcoins Norge på skjema innen 4 timer etter dette brevet er mottatt.
Jeg er personlig svært preget av denne hendelsen. Gjennom seks år har jeg jobbet med bitcoinsnorway.com for å etablere en trygg handelsplattform for kryptovaluta for oss nordmenn, og vi valgte å inngå kontrakt med AlphaPoint på leveranse av handelsplattform fordi de er ansett som en av de mest anerkjente leverandørene som finnes i markedet.
Jeg tør be om forståelse for at dette er en situasjon som står utenfor både min og selskapets kontroll, og garanterer dere kunder at jeg vil gjør alt jeg kan for å løse situasjonen på en måte som ivaretar dere.
Jeg har svært lyst til å drive bitcoinsnorway.com videre, og sørge for at alle dere kryptoentusiaster kan handle på en plattform som er trygg og solid. De neste ukene vil jeg derfor jobbe intenst med å løse software-problematikken som nå foreligger.
Med vennlig hilsen
Ole Andre Torjussen
Daglig leder, Bitcoins Norge
submitted by stiell to BitcoinNO [link] [comments]

Millions Being Invested in the CRYPTO Market Infrastructure! - French Court BITCOIN - OkCoin Expansion - AlphaPoint Funding - INX Exchange IPO

Millions Being Invested in the CRYPTO Market Infrastructure! - French Court BITCOIN - OkCoin Expansion - AlphaPoint Funding - INX Exchange IPO submitted by PrimeCoinz to ThinkingCrypto [link] [comments]

Millions Being Invested in the CRYPTO Market Infrastructure! - French Court BITCOIN - OkCoin Expansion - AlphaPoint Funding - INX Exchange IPO

Millions Being Invested in the CRYPTO Market Infrastructure! - French Court BITCOIN - OkCoin Expansion - AlphaPoint Funding - INX Exchange IPO submitted by PrimeCoinz to CryptoMarkets [link] [comments]

Millions Being Invested in the CRYPTO Market - French Court BITCOIN - OkCoin - AlphaPoint - INX IPO

submitted by PrimeCoinz to DigitalAssets [link] [comments]

Alphapoint skal betale erstatning til Bitcoins Norge - Bitcoin - Digital

Alphapoint skal betale erstatning til Bitcoins Norge - Bitcoin - Digital submitted by coprime1 to BitcoinNO [link] [comments]

Alphapoint skal betale erstatning til Bitcoins Norge

Alphapoint skal betale erstatning til Bitcoins Norge submitted by ITNETT to ITNETT [link] [comments]

06-14 08:23 - 'WWW.bitcointoyou.com propriator of Vivar tecnologia da informaçao CNPJ sob 12.454.181/0001-05 acuses Alphapoint tecnology company to Bug his website and make many brazilians investor to lose their investim...' (criptofacil.com) by /u/karlosney removed from /r/Bitcoin within 214-224min

WWW.bitcointoyou.com propriator of Vivar tecnologia da informaçao CNPJ sob 12.454.181/0001-05 acuses Alphapoint tecnology company to Bug his website and make many brazilians investor to lose their investiments! Below Here it goes a especialized website in criptocoins telling how everything happens
Go1dfish undelete link
unreddit undelete link
Author: karlosney
submitted by removalbot to removalbot [link] [comments]

Early AlphaPoint Employee Goes Full Bitcoin, Joins Casa

Early AlphaPoint Employee Goes Full Bitcoin, Joins Casa submitted by ulros to fbitcoin [link] [comments]

Early AlphaPoint Employee Goes Full Bitcoin, Joins Casa

Early AlphaPoint Employee Goes Full Bitcoin, Joins Casa submitted by leftok to atbitcoin [link] [comments]

Early AlphaPoint Employee Goes Full Bitcoin, Joins Casa

Early AlphaPoint Employee Goes Full Bitcoin, Joins Casa submitted by Ranzware to BitNewsLive [link] [comments]

Bitcoin & Ethereum Not Securities - Western Union Ripple FUD - New XRP Logo - $15 Million AlphaPoint

Bitcoin & Ethereum Not Securities - Western Union Ripple FUD - New XRP Logo - $15 Million AlphaPoint submitted by PrimeCoinz to CryptoCurrency [link] [comments]

REMINDER: AlphaPoint's Vadim Telyatnikov and Joe Ventura will be speaking at Inside Bitcoins in NY, April 28th and 29th.

Joe will be speaking on 'Getting Ready for Wall Street' and Vadim will be speaking on 'The Bitcoin Startup Ecosystem.'
For more info on the agenda, go to http://insidebitcoins.com/new-york/2015/agenda
For more info on AlphaPoint, go to http://www.alphapoint.com
submitted by AlphaPoint to BitcoinMarkets [link] [comments]

REMINDER: AlphaPoint's Vadim Telyatnikov and Joe Ventura will be speaking at Inside Bitcoins in NY, April 28th and 29th.

Joe will be speaking on 'Getting Ready for Wall Street' and Vadim will be speaking on 'The Bitcoin Startup Ecosystem.'
For more info on the agenda, go to http://insidebitcoins.com/new-york/2015/agenda
For more info on AlphaPoint, go to http://www.alphapoint.com
submitted by AlphaPoint to Bitcoin [link] [comments]

AlphaPoint and IdentityMind Global Partner to Provide Compliant White Label Bitcoin Exchange Solution Worldwide

Link to the press release
AlphaPoint and IdentityMind Global Partner to Provide Compliant White Label Bitcoin Exchange Solution Worldwide
AlphaPoint and IdentityMind Global partner to provide full compliance capabilities for digital currency exchanges, offering clients a complete package to rapidly launch compliant Bitcoin exchanges anywhere in the world.
Palo Alto, CA. - April 24, 2015 - AlphaPoint, the leading provider of white label technology for digital currency exchanges, and IdentityMind Global, provider of risk management and anti-money laundering solutions, have partnered to provide AlphaPoint clients with complete user verification and anti-money laundering capabilities.
AlphaPoint’s turn-key, white label solution gives customers the ability to launch their own digital currency exchanges in under 20 days, offering both a full stack software solution, as well as a liquidity service to bolster trading volumes. The partnership with IdentityMind will provide exchange owners with a crucial suite of compliance tools and technology to verify user identities, monitor transactions, prevent fraud, and comply with U.S. and international regulations.
“With AlphaPoint, clients have the technology to launch a Bitcoin exchange in days. However, exchanges must also comply with a variety of regulatory requirements to operate legally,” explained Igor Telyatnikov, VP of Operations at AlphaPoint. “Owners must have their own AML program to verify user identities, monitor transactions, and screen against sanctions lists. With IdentityMind’s platform, our customers can leverage the tools they need to comply with regulation all over the world.”
The partnership follows the successful launch of multiple joint exchanges between the two companies, with several exchanges in recent months leveraging AlphaPoint’s technology, and implementing IdentityMind’s integrated identification services to manage the regulatory requirements of operating an international money transfer service.
“We made a commitment last year to provide the Bitcoin industry with the most effective, cost efficient compliance platform available,” said Garrett Gafke, President & CEO of IdentityMind Global. “Today, we’re proud to be the leading provider of KYC and compliance technology in the industry. Support for digital currency startups has been central to our efforts, and this partnership with AlphaPoint reinforces our commitment.”
The IdentityMind platform provides users with transaction monitoring, sanctions screening, and sophisticated KYC services, including access to 16+ third party service and data providers. The platform is used by digital currency businesses across four continents, and provides users with a comprehensive toolset to reduce manual review processes. The IdentityMind IGNITE program provides digital currency startups with the platform’s full capabilities, starting at a low flat-rate fee.
About AlphaPoint
AlphaPoint is a technology company that powers digital currency exchanges and provides institutions aggregate access and order routing to digital currency markets. Its secure, scalable, and customizable platform can process nearly 1 million transactions per second, enabling customers to innovate, differentiate, and transform their businesses. As the world's leading white label exchange provider, AlphaPoint powers several of the largest Bitcoin exchanges worldwide, and is led by a seasoned team with 35+ years in financial technology. AlphaPoint has offices in New York City, Philadelphia, and San Francisco. For more information, follow us at @AlphaPointLive or visit us at http://www.AlphaPoint.com.
About IdentityMind Global
IdentityMind Global provides risk management and regulatory compliance solutions for the ecommerce ecosystem. Their Fraud Prevention and Risk Management Platform provides financial institutions and online merchants with real-time capabilities to effectively address the operational challenges of conducting financial and payment transactions online. IdentityMind delivers integrated Fraud Prevention, Anti Money Laundering (AML), Know Your Customer (KYC), Merchant Underwriting and Transaction Monitoring. IdentityMind’s patent-pending technology Electronic DNA (eDNA™) recognizes identities based on electronic attributes and how these attributes are validated and correlated against each other. Our Platform shares eDNA™ across all our clients so they can all benefit while keeping identities and transactions private to each client. IdentityMind Global services clients worldwide including Banks, Money Service Business, Payment Service Providers, Virtual Currency Exchanges and Trading Platforms, and Online Merchants. For more information, visit us at http://www.identitymindglobal.com, or follow us on twitter: @identitymind.
© 2015 IdentityMind Global. All rights reserved. IdentityMind, IdentityMind Platform, IdentityMind eDNA, IDMPay and the IdentityMind logo are trademarks or registered trademarks of IdentityMind Global, Inc. in the United States and other countries. All other brand, service or product names are trademarks or registered trademarks of their respective companies or owners.
IdentityMind Global™ is privately held. For more information please refer to http://www.identitymindglobal.com, or reach us at info(at)identitymind(dot)com.
submitted by AlphaPoint to BitcoinMarkets [link] [comments]

AlphaPoint Provides Liquidity to Bitcoin Exchanges

AlphaPoint Provides Liquidity to Bitcoin Exchanges submitted by bravenewcoin to Bitcoin [link] [comments]

AlphaPoint Executives Showcase Cutting-Edge White Label Bitcoin Exchange Suite at FinovateEurope

AlphaPoint Executives Showcase Cutting-Edge White Label Bitcoin Exchange Suite at FinovateEurope submitted by AlphaPoint to Bitcoin [link] [comments]

AlphaPoint Integrates 2FA Service Clef for Secure Logins to Bitcoin Exchanges

AlphaPoint Integrates 2FA Service Clef for Secure Logins to Bitcoin Exchanges submitted by BTCNews to BTCNews [link] [comments]

Anyone used alphapoint to build a bitcoin exchange? /r/Bitcoin

Anyone used alphapoint to build a bitcoin exchange? /Bitcoin submitted by BitcoinAllBot to BitcoinAll [link] [comments]

AlphaPoint NYC FinTech Connect Presentation WCHangout 11 -- BitFinex -- Who They Are, Alphapoint Rollout, & Improvements Alpha Point Providing Digital Asset Exchange and Blockchain Solutions Critical Point for Bitcoin! These Crucial INdicators! AlphaPoint

Read writing about Bitcoin in AlphaPoint. Making illiquid assets liquid. Homepage. AlphaPoint. Sign in Get started. Tagged in. Bitcoin. AlphaPoint. Making illiquid assets liquid. More information. Followers. 87 . Elsewhere. More, on Medium . Bitcoin; AlphaPoint in AlphaPoint. Feb 11. Bank On It podcast [Episode 280] — Igor Telyatnikov. Read more… AlphaPoint in AlphaPoint. Feb 11. Our CEO ... Welcome! Log into your account. your username. your password On today’s show I speak with Vadim Telyatnikov, the CEO of Alpha Point. Alpha Point is powerful software that allows you to launch an exchange in days not months. Alpha Point supports multiple languag AlphaPoint helped prepare us for the era of digital transformation, where adoption of innovative finance software should be easy, intuitive and socially inclusive. We're generating financial wellness for a greater number of people and helping them to participate in the global economy. Sergio Yurman Co-founder, Banexcoin. We contacted AlphaPoint for an outsourced solution based on their ... AlphaPoint supports Bitcoin 2020 conference in San Francisco, a unique gathering of crypto enthusiasts presented by Bitcoin Magazine. San Francisco resident and VP of Worldwide Sales Scott Bambacigno will be onsite and onstage. More details to come!

[index] [20041] [6309] [33704] [48257] [17618] [15529] [4803] [18827] [34458] [11122]

AlphaPoint NYC FinTech Connect Presentation

AlphaPoint powers numerous of the largest Bitcoin exchanges worldwide and this is a fascinating interview. Listen, subscribe, and review Future Tech Podcast. Contribute Bitcoin to fuel our ... Bitcoin News, Technical Analysis & Trading Channel. SUBSCRIBE For Daily Crypto Videos : https://goo.gl/zm1G9x and don't forget to hit the 🔔 icon! Bitcoin Could ROCKET After Tomorrow's Goldman Event ... AlphaPoint / FinovateFall 2017 - Duration: 7:20. Finovate TV 920 views. 7:20. Aaron Voisine - Why Bitcoin has value - Duration: 15:35. Ivan ... This will be our first Hangout with the Largest BTCUSD Exchange by volume. Although it is our first Hangout a very familiar face will be joining us in the newly hired Zane Tackett (formerly of ... Diving in to take a Sunday evening look at the markets! Bitcoin, Gold Silver and the rest of the stocks. We take a quick look at Theta and Theta Fuel as well! Join our traders club: https ...

#