Wenns um Bitcoin geht, Sparkasse? Banken dürfen ab 2020 ...

Vermogensoverdracht naar kinderen - schenken onder bewind

Nav deze post een toelichting op de constructie die ik gebruik voor vermogensoverdracht naar mijn kinderen.
Het is mogelijk om te schenken onder bewind. Dit betekent dat het bedrag wat je schenkt door jou (en of je partner) beheerd wordt totdat het bewind vervalt. Bij vrijwel alle banken bestaan ook spaarrekeningen voor kinderen die tot 18 jaar van het kind vergelijkbaar zijn. Wellicht ook beleggingsrekeningen, dat weet ik niet zeker. Hoe dan ook, bij die rekeningen vervalt na 18 jaar automatisch het beheer naar je kind.
Redenen om dit te doen:
Wat moet er gebeuren:
Wat kost dat:
Uiteraard kun je deze constructie als wantrouwend richting je kind(eren) interpreteren. Wij voelen ons er fijn bij.
submitted by theguywithonesock to DutchFIRE [link] [comments]

Fincamp - 189€ - Wofür?

Im neuesten Blogeintrag erinnert der Finanzwesir nochmal an das Fincamp und dass es jetzt noch vergünstigste Tickets (189€) gibt und später nur noch für 229€. (https://www.fincamp.de/)
Ich verstehe nicht für wen das tatsächlich sein soll, daher meine Kommentare auf den Tagesablauf.
Keynote
Warum Selbermachen heutzutage die einzige Chance auf Rendite ist. (9:55 Uhr - 10:15 Uhr)
Wenn man es anderen überlässt, wollen diejenigen ein Stück vom Kuchen abhaben, wie schon immer. Man zahlt für den (vermeintlichen) Service.
Panel Geld-Mindset
“Das Geld-Mindset ist nicht alles, aber alles ist nichts ohne die richtige Geisteshaltung” Nur wer sein Geld liebt, geht auch gut damit um. Das ist die Basis von allem. Wer Geld hasst, schmeißt es entweder zum Fenster raus oder überläßt es anderen zur Verwaltung.
Mit Dani Parthum, Oliver Noelting und Marielle Schäfer.
(10:20 Uhr - 11:00 Uhr)
Mental gesund sein, gesunder Menschenverstand. Jeder liebt Geld und jeder der arbeitet weiß dass er sorgsam damit umgehen sollte, weil es eben Arbeit bedeutet. Gönn dir ab und zu mal etwas und investiere den Rest in ETF.
Panel Asset Allokation
Wie mische ich richtig? Kleinteilig und alles auf die zweite Kommastelle genau oder rheinisch-lässig einmal im Jahr nachgeschaut, denn “es hät noch immer jotjejange”.
Mit Daniel Korth und Albert Warnecke. (11:25 Uhr - 12:05 Uhr)
Einmal im Jahr.
Indexing Vortrag: Den passenden ETF finden - ein Kochrezept für richtiges Indexing. Mit Albert Warnecke. (13:05 Uhr - 13:45 Uhr)
Passender ETF? Ein breit aufgestellter globaler ETF (ALL-WORLD, ACWI) mit niedriger TETD. Fertig.
Peer-to-Peer- und Crowd-Investing Praxis-Panel: Neumodischer Kram oder renditeträchtiges Neuland? Wie unterscheiden sich die einzelnen Plattformen, worauf musst Du als Anleger achten und wie realistisch sind die 15% Rendite, mit denen manche Plattformen werben. Mit Lars Wrobbel, Daniel Korth und Stefan Erlich. (13:50 Uhr - 14:30 Uhr)
Hohes Risikopotenzial, hohes Renditepotenzial. Man muss darauf achten seine Steuern zu zahlen. 15% sind unrealistisch, mittlerweile sprechen die Meisten von 8-9%.
Dividendenstrategien Panel: Kann es auch zu viel Dividende geben? Wie viel Dividende ist gesund? Wie finde ich die richtigen Dividendenzahler? Mit Luis Pazos, Alex Fischer und Christian W. Röhl. (14:55 Uhr - 15:35 Uhr)
Wenn man langfristig sein Depot aufbauen möchte eher hinderlich. Wenn man hingegen von den Dividenen leben will führt offensichtlich kein Weg dran vorbei. Wie immer ist ein gesundes Mittelmaß i.d.R. die Lösung aller Probleme.
Krypto-Währungen Gar nicht kryptisch, sondern klar erklärt: So investiere ich in Bitcoin & Co. Mit Dr. jur. Ronald Kandelhard. (15:40 Uhr - 16:20 Uhr)
Gibt zahlreiche Schritt für Schritt Anleitungen im Internet wie man Bitcoin kauft. Wird wohl kaum jemand vor Ort das nachspielen.
Historische Gesamtrenditen von Wohnimmobilien — Was wissen wir, was wissen wir nicht? Dr. Gerd Kommer erläutert den aktuellen Wissensstand zu langfristigen historischen Renditen von Investments in selbstgenutzte und vermietete Wohnimmobilien. Damit du leichter entscheiden kannst: kaufen oder mieten. (16:25 Uhr - 17:10 Uhr)
Oder man liest seinen neuesten Blogartikel (https://www.gerd-kommer-invest.de/das-risiko-von-direktinvestments-in-immobilien-besser-verstehen/).
Antwort auf die Frage Kaufen oder Mieten? Ein ganz klares kommt drauf an. Willst du ein Haus, bist du dir bewusst dass es zu ungeplanten Kosten kommen kann und kannst es dir finanziell leisten? Dann kauf dir ein Haus. Willst du möglichst wenig Stress haben und flexibel sein? Dann miete.
submitted by mrqwerty567 to Finanzen [link] [comments]

Antwoord op vragen van de leden Van Wijngaarden, Van der Linde en Aartsen over het bericht ‘Veel schade door ‘bitcoin-advertenties’ met nepuitspraken BN’ers’

Vragen van de leden Van Wijngaarden, Van der Linde en Van Aartsen (allen VVD) aan de ministers van Justitie en Veiligheid, van Financiën en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over het bericht ‘Veel schade door ‘bitcoin-advertenties’ met nepuitspraken BN’ers’. (ingezonden 24 april 2019, nr. 2019Z08462)   Vraag 1   Kent u het bericht ‘Veel schade door “bitcoin-advertenties” met nepuitspraken BN’ers’? 1)   Antwoord op vraag 1   Ja, dat bericht ken ik.   Vraag 2   Is bekend wie of welke organisatie(s) opdrachtgever zijn van plaatsing van deze misleidende advertenties?   Antwoord op vraag 2   De Fraudehelpdesk heeft in 2018 en 2019 meldingen ontvangen over zeven verschillende websites die betrokken zijn bij dit soort misleidende advertenties voor bitcoins. In zeker vier gevallen werd gebruik gemaakt van nepuitspraken van bekende Nederlanders. Deze vier websites zijn bekend bij de Fraudehelpdesk. Het is niet bekend wie of welke organisaties opdrachtgever zijn van plaatsing van deze misleidende advertenties.   Vraag 3   Is bekend hoe groot de schade is die deze misleidende advertenties veroorzaken?   Antwoord op vraag 3   Bij de Fraudehelpdesk zijn in 2018 en in 2019 respectievelijk 45 en 77 meldingen binnengekomen over dergelijke sites met zogenaamde uitingen van bekende Nederlanders. Het totale schadebedrag in 2018 en 2019 was circa 1,7 miljoen euro. Daarbij moet worden opgemerkt dat deze cijfers van de Fraudehelpdesk zijn gebaseerd op meldingen van slachtoffers zelf. Politie en Openbaar Ministerie hebben over deze vorm van fraude geen cijfers beschikbaar, omdat dit niet apart wordt geregistreerd. Ook bij de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) is geen informatie bekend over de omvang van de schade van dit soort misleiding.   Vraag 4   Is het mogelijk dat politie en openbaar ministerie optreden tegen deze misleidende advertenties?   Antwoord op vraag 4   Als er als gevolg van de advertentie sprake is van het vermoeden van een strafbaar feit kan daarvan aangifte worden gedaan. Mogelijk is sprake van overtreding van artikel 231b van het Wetboek van Strafrecht (hierna: Sr) (identiteitsdiefstal) of artikel 326 Sr (oplichting). Als het gaat om internetoplichting focust de politie op die gevallen waarbij een slachtoffer door misleiding bewogen is tot het afgeven van geld.   Vraag 5   Kunnen sociale media als Facebook, Google en YouTube ertoe worden aangezet advertenties te weren van een site vanwege de strafrechtelijke gedragingen en de criminele intenties van de adverteerders?   Antwoord op vraag 5   Vanuit media bezien kan er in zijn algemeenheid geen informatie vooraf geblokkeerd worden vanwege de vrijheid van meningsuiting en het verbod van censuur. Dat kan alleen een rechter achteraf op grond van zwaarwegende belangen zoals nationale veiligheid, voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor bescherming van de rechten en vrijheden van anderen (artikel 10 EVRM). Dat geldt ook voor commerciële uitingen.   In de Nederlandse Reclame Code zijn wel regels vastgesteld waaraan reclame zou moeten voldoen. Hierin wordt onder meer bepaald dat reclame niet misleidend en niet in strijd met de waarheid mag zijn. Iedereen kan een klacht indienen bij de Stichting Reclame Code, waar de onafhankelijke Reclame Code Commissie dan een uitspraak over zal doen. Als de reclame wordt beoordeeld als misleidend of in strijd met de waarheid zal de Reclame Code Commissie een aanbeveling doen geen reclame te maken op deze manier. Mocht de dienst die de reclame aanbiedt - zoals bijvoorbeeld Facebook, Google of YouTube - hier niet naar handelen, dan wordt de dienst op de website van de Stichting Reclame Code gepubliceerd op de niet-compliant lijst bij wijze van naming and shaming.   Op basis van de herziene Europese Richtlijn audiovisuele mediadiensten van 14 november 2018 dienen videoplatformdiensten, zoals YouTube, passende maatregelen te nemen om te voldoen aan een aantal voorschriften met betrekking tot reclame. Het land waar de dienst gevestigd is, is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van deze regels. Facebook, Google en YouTube zijn allen gevestigd in Ierland.   Vraag 6   Is het mogelijk dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) hiertegen optreedt, aangezien sprake is van valse beleggingsproducten? Zo nee, bent u bereid de bevoegdheden van de AFM uit te breiden, zodat dit alsnog mogelijk wordt?   Antwoord op vraag 6   De minister van Financiën en de financiële toezichthouders (de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB)) hebben meermaals gewaarschuwd voor de hoge risico’s die consumenten lopen bij het kopen van crypto’s, waaronder het risico op fraude en misleiding. Crypto’s, zoals bitcoin, worden in de regel niet aangemerkt als financiële producten of diensten, en vallen daarom buiten de reikwijdte van de Wet op het financieel toezicht (Wft) en het toezicht van de AFM. In dat geval heeft de AFM geen formele handhavingsbevoegdheden of middelen om de identiteit van de adverteerders te achterhalen. Dat neemt niet weg dat de AFM sociale media wijst op dit soort misleidende advertenties, indien deze onder haar aandacht komen. De AFM houdt wel toezicht op crypto’s (of ‘tokens’) die bijvoorbeeld kwalificeren als een effect en kan dan formeel optreden. Dit is niet het geval bij bitcoin.   In januari 2019 heeft de minister van Financiën een brief over de regulering van crypto’s naar uw Kamer gestuurd. Deze brief is opgesteld naar aanleiding van het gezamenlijke advies van de AFM en DNB over een regelgevend kader voor crypto’s. De AFM en DNB concluderen in dit advies dat er inderdaad risico’s bestaan voor consumenten. Hierbij geven ze evenwel aan dat de impact van de risico’s op Nederlandse consumenten momenteel minder groot lijkt dan begin 2018, als gevolg van de afgenomen interesse in crypto’s en omdat consumenten zich steeds meer bewust lijken te zijn van de grootste risico’s.   De AFM en DNB adviseren om op dit moment geen nationale regelgeving in te voeren ten aanzien van consumentenbescherming, omdat dit geen significante bijdrage levert aan het verminderen van de risico’s voor consumenten in Nederland. Zodoende zullen de kosten van toezicht naar verwachting niet opwegen tegen de baten. Zij komen tot deze conclusie mede gelet op het digitale en grensoverschrijdende karakter van crypto’s, het relatief kleine aantal Nederlandse cryptodienstverleners en het ontbreken van een internationaal afgestemd kader ten aanzien van consumentenbescherming. De AFM en DNB geven aan dat het effectiever is om de cryptomarkten te blijven monitoren, bij te blijven dragen aan een juiste risicoperceptie bij consumenten en actief mee te werken aan internationale initiatieven om de risico’s van crypto’s aan te pakken.   Vraag 7   Welke middelen staan u ter beschikking om de identiteit van de adverteerders te kunnen achterhalen alsmede het land van herkomst?   Antwoord op vraag 7   Bij het doen van aangifte wordt om zoveel mogelijk informatie gevraagd van de partij waartegen aangifte wordt gedaan. Te denken valt aan een e-mailadres, transactiebedrag, bankgegevens, mogelijke telefoongegevens en de manier van betaling. Deze informatie kan een aanknopingspunt vormen voor onderzoek. Een voorbeeld van een opsporingsbevoegdheid die tegen oplichting of identiteitsdiefstal kan worden ingezet is het vorderen van gegevens bij bijvoorbeeld sociale mediaplatformen en banken om de identiteit van de dader te achterhalen (zie de artikelen 126na, 126nc, 126nd, 126ne, 126nf, 126ng en 126n van het Wetboek van Strafvordering).   Vraag 8   Welke middelen staan u ter beschikking wat betreft de bescherming van de consument en de personen van wie naam en beeltenis worden misbruikt?   Antwoord op vraag 8   De consument kan zich in het geval van misleiding beroepen op de regels voor oneerlijke handelspraktijken. Deze regels verbieden bedrijven om gebruik te maken van agressieve of misleidende verkooppraktijken, waardoor de gemiddelde consument een besluit over een overeenkomst neemt of kan nemen, dat hij anders niet had genomen. Bestuursrechtelijk toezicht op deze regels valt wanneer er sprake is van een consumentenkoop onder toezicht van de ACM en in geval van crypto’s die aangemerkt worden als financieel product onder het toezicht van de AFM (zie antwoord bij vraag 6). Wanneer een overeenkomst onder invloed van een oneerlijke handelspraktijk tot stand is gekomen, kan de consument deze vernietigen door een brief aan de ondernemer te sturen. Een voorbeeldbrief is te vinden op de website van Consuwijzer.   Daarnaast kan een consument melding doen bij de Fraudehelpdesk en – in geval van een strafbaar feit - aangifte doen bij de politie.   Personen van wie de naam en/of beeltenis worden misbruikt, zoals beschreven in het bericht van de NOS over nepadvertenties voor bitcoins die zogenaamd werden aangeprezen door bekende Nederlanders, kunnen hierover klagen bij de desbetreffende social mediaplatforms en hen verzoeken om hun naam en/of beeltenis te verwijderen. Indien een social mediaplatform niet aan dit verzoek tot verwijdering van naam en/of beeltenis wil voldoen, kunnen deze personen hun geschil met de social mediaplatforms voorleggen aan de civiele rechter.   Verder verwijs ik naar mijn beantwoording op vraag 11.   Vraag 9   In hoeverre en op welke wijze kunnen sociale mediaplatformen consumenten waarschuwen voor dit soort praktijken? Bent u bereid met een aanpak te komen zodat sociale mediaplatformen frauduleuze activiteiten monitoren en gebruikers van sociale media in bescherming nemen?   Antwoord op vraag 9   Het voorkomen van criminele activiteiten op social mediaplatforms is primair een taak van de social mediaplatforms zelf, maar kan gebeuren in samenspraak met het ministerie van Justitie en Veiligheid. De minister van Justitie en Veiligheid spreekt regelmatig met social media platforms over de preventie en aanpak van criminaliteit. Voor de integriteit van social mediaplatforms is het in hun belang deze vrij te houden van criminele activiteiten. Vanuit de overheid zijn er brede publiekcampagnes voorzien die de maatschappij meer bewust moeten maken van de dreigingen online. Tegelijkertijd worden mensen meer weerbaar gemaakt door handvatten aan te geven om, bijvoorbeeld oplichting, te voorkomen. Dergelijke campagnes worden in goede samenwerking met het bedrijfsleven vormgegeven. De huidige campagne ziet op het tegengaan van phishing en deze is gestart eind mei.   Vraag 10   Vindt reeds overleg plaats in EU-verband over deze vorm van consumentenmisleiding en misbruik van namen en beeltenissen van bekende artiesten? Zo nee, bent u bereid afspraken te maken met EU-collega’s om dit soort fraude aan te pakken?   Antwoord op vraag 10   In het Europees verband van toezichthouders op consumentenbeschermingsregels, het Consumer Protection Cooperation netwerk (CPC), heeft geen overleg plaatsgevonden over deze vorm van consumentenmisleiding. Ook in Europees politieel en justitieel verband heeft, voor zover bekend, geen overleg plaatsgevonden over het misbruik van namen en beeltenissen van bekende artiesten. Niettemin ben ik van mening dat de bestaande Europese overlegstructuren binnen de strafrechtketen en op het gebied van consumentenbescherming voldoende mogelijkheden bieden voor de handhavende autoriteiten om gezamenlijk op te trekken.   Vraag 11   Herkent u het beeld dat pogingen van met name Humberto Tan en John de Mol om de bedenkers van nepadvertenties te achterhalen en voor de rechter te slepen zijn gestrand? Is het mogelijk bekende Nederlanders rechtszekerheid of rechtsbescherming te bieden om tegen deze platformeigenaren op te kunnen treden?   Antwoord op vraag 11   Ik heb geen bemoeienis met individuele zaken. In algemene zin geldt dat personen die menen dat hun naam of beeltenis onrechtmatig is gebruikt, dit kunnen voorleggen aan de civiele rechter. Dit geldt ook voor bekende Nederlanders, die via de civiele rechter een procedure kunnen aanspannen waarbij ze de eis kunnen formuleren dat social mediaplatforms onrechtmatig gebruikte namen of beeltenissen van hun platform verwijderen.   1) NOS, 12 april 2019, https://nos.nl/l/2280062.   VERTROUWELIJK  
  Datum: 9 juli 2019   Nr: 2019D30392   Indiener: F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid   Bron:    tweedekamer.nl
submitted by kamerstukken-bot to kamerstukken [link] [comments]

Wie investieren? ETF? Alte Lebensversicherung? Crypto?

Hallo,
ich lese hier schon eine Weile mit, und suche nach Möglichkeiten die passende Investitionsstrategie für mich zu finden.
Ich bin 28 Jahre alt, lebe alleinstehend in Berlin und bin in der IT tätig. Mein Einkommen liegt ohne Jahresbonus etwa bei 3600€ netto im Monat.
An fixen Ausgaben gehen etwa 1000€ für die Wohnung, 1000€ für Lebenshaltung drauf. Meine Sparrate sollte also bei knapp 1600€ / Monat liegen.
Um mir einen Puffer aufzubauen und genug Sicherheit zu haben, habe ich jetzt etwa das 1,5x meines Jahresverbrauchs für Lebenshaltung und Miete angespart. Das ist vermutlich etwas zu konservativ und 8-12 Monate sollten ausreichen, zumal ich bei Bedarf die Lebenshaltung auf 500€ reduzieren kann.
Geplant sind auf die nächsten 5-8 Jahre keine größeren Anschaffungen (kein Auto, kein Haus, Reisen sind in den Lebenshaltungskosten schon d rin). Aus Interesse habe ich ein wenig "Spielgeld" in Bitcoin investiert (zum Zeitpunkt 130€, beim aktuelllen Stand knapp 3000€). Wäre also interessiert hier ein Risiko einzugehen, vermutlich in Richtung XRP bzw. wenn möglich direkt diverisifizieren. Welche Exchanges sind denn für Deutsche empfehlenswert? Vieles das ich mir angesehen habe, scheint leider eher auf den amerikanischen Markt ausgerichtet zu sein.
Wie vermutlich viele, schiele ich auch ein wenig Richtung ETF. Was ich so gelesen habe ist eine Streuung von 70/30 (Weltweit / Europa). Lohnt sich hier eine Einmalanlage oder eher ein konstantes Sparen mittels Sparplan o.ä.?
Zu Guter letzt habe ich noch eine alte Lebensversicherung/Rentenversicherung (Victoria/Ergo PrivatRente), die mit 3.25% bezinst wird und aktuell mit 50€ im Monat bespart wird. Lohnt es sich hier die Sparrate zu erhöhen oder sind ETFs hier mit einer höheren Rendite zu bewerten?
Generell bin ich bereit ein Risiko bei einem Teil der Anlage einzugehen, da ich ungebunden bin und abgesehen von der Wohnung keine größeren monatlichen Belastungen habe.
Danke schonmal für eure Tipps!
submitted by newfithro to Finanzen [link] [comments]

German WriteUp "What is Proof Of Capacity"

I'v noticed the german crypto-community and german youtubers don't know what Proof Of Capacity is. I'm trying to help new people and explain the concept without too much technical details. There are about zero german articles about PoC out there (ok maybe one or two) So I wrote this text, but I don't know where to put it, there is no german wiki, blog, website or something, so I leave it here for the moment. Feel free to copy, share, correct, translate or use anywhery you like. Maybe someone can make a german YoutubeVideo explaining PoC.
Was ist Proof Of Capacity und wie kann man damit das Energieverschwendungsproblem von Bitcoin lösen.
Proof Of Work wie es bei Bitcoin und anderen Kryptowährungen verwendet wird hat das Problem, dass sehr viel Energie für die Berechnung der Hashes benötigt wird. Der hohe Energiebedarf rührt daher, dass für jeden Block immer wieder neue Hashes on-the-fly berechnet werden, die Miner laufen 24/7 unter voller Last. Das ist aber unnötig, bessere wäre es wenn man Hashes nur einmal berechnen müsste und dann speichert, hier kommt Proof of Capacity (oder Proof of Space) zum Zug.
Proof Of Capacity ist eine Weiterentwicklung von Proof Of Work, die darauf setzt dass man ganz viele potentielle Hashes vorberechnet und auf Festplatten speichert. Die Miner haben dann mehrere TB oder gar PB voller Hashes bereitliegen. Wenn jetzt ein Block gelöst werden muss (also ein passender Hash gefunden werden muss, der den Block löst), dann schaut der Miner auf seine Festplatten, ob ein passender Hash dabei ist. Das Überprüfen der Hashes ist einfach und verbraucht sehr wenig Energie, selbt einfache CPUs von Smarphones oder Minicomputern reichen dafür aus.
Mining-Setup Der Aufwand, um PoC-Mining zu betreiben ist höher als bei PoW. Was erstmal wie ein Nachteil klingt wird dann zum Vorteil wenn man die Stabilität und Sicherheut des Netzwerkes betrachtet, siehe 51%-Attacke. Neben Anschaffung der Hardware in Form von Festplatten müssen diese für das Mining mit Hashes befüllt werden, das nennt sich Plotting. Das Erstellen der Hashes ist eine komplizierte kryptographische Berechnung und wird mit hohem Rechen- und Energieaufwand von CPU/GPU durchgeführt. Diese Berechnung unterscheidet sich nicht wesentlich von der Hashgenerierung bei PoW aber mit dem Unterschied, dass es nur einmal gemacht werden muss. Eine typische 8 TB-Festplatte lässt sich je nach Hardware in einigen Stunden plotten, danach ist sie bereit fürs Mining. Es gibt derzeit nur einen Coin (Burst), der ein funktionierendes PoC-Netzwerk vorweisen kann, die Miner sind also an diesen Coin gebunden, auch das ist ein Punkt der das Netzwerk stabil hält, es gibt bei Preisänderungen keine Schwankungen und kein Coin-Hopping wie es bei PoW typisch ist.
Praxisbeispiel aus dem Burst-Netzwerk: Viele Miner haben Kapazitäten von irgendwas zwischen 8-100 TB, das Plotting dauert bei den Meisten ein paar Tage. Das gesammte Burst-Netzwerk hat derzeit einige hundert PB. Ein neuer Block kommt im Durchschnitt alle 4min. Das Überprüfen der Hashes dauert je nach System in der Regel 30-40s, die CPU wird dabei nur sehr wenig belastet. Die restliche Zeit macht das Mining-System gar nix, es wird nur soviel Strom benötigt, dass die Festplatten und die CPU im Standby-Modus bleiben.
Dezentralisierung Ein PoC-Netzwerk ist mindestens genauso dezentral wie ein PoW-Netzwerk. Man könnte sogar argumentieren, dass sich bei PoW das Mining dort konzentriert wo Strom billig ist und sich somit wie bei Bitcoin ein Großteil in bestimmten Regionen wie China befindet was dann nicht wirklich dezentral verteilt ist. Die Mining-Power liegt in der Hand der großen ASIC-Farmen. Ein PoC-Netzwerk hat diese Beschränkung nicht, es ist global viel weiter verteilt weil Stromkosten keine Rolle spielen. Dazu kommt, dass auch kleine Geräte problemlos am Netzwerk teilnehmen können, viele Privatcomputer oder gar Smartphones machen das Netzwerk sicherer.
51%-Attacke Um eine 51%-Attacke auf ein PoW-Netzwerk durchzuführen braucht man viel Rechenpower. Man kann sich kurfristig ganze viele ASICs anmieten und versuchen das Netzwerk damit zu übernehmen. Eine solche Attacke auf ein PoC-Netzwerk wie Burst zu starten ist dagegen deutlich schwieriger. Burst ist ASIC-resistant, heißt es ist mit kurzer starker Rechenpower kaum angreifbar. Der einzige Weg wäre ein eigenes Netzwerk aufzubauen was größer ist als das bestehende Netzwerk und dieses damit zu übernehmen. Die Kosten dafür sind allerdings extrem groß, man bräuchte viele hundert PB an Speicherkapazität und müsste diese erstmal alle mit Hashes füllen (plotten) was so viel Zeit und Rechenpower kostet, dass es nicht lohnenswert ist.
Coin-Features Proof of Capacity ist der Algorithmus, der die Blockchain sichert, der Rest ist analog zu anderen Coins. Burst hat gezeigt, dass sich auf PoC die gleichen Features wie bei PoW aufbauen lassen, Smart Contracts, Dapps, Tokens, Side-Chains, Lightning-Network, Anonymisierung etc. ist alles genauso möglich, sicher, dezentral und umweltfreundlich.
Zukunft Chia ist ein weiterer Coin, der teilweise auf Proof of Capacity setzen will, bisher gibt es allerdings noch kein funtkionierendes Netzwerk. Aktuelle PoW-Coins wie Bitcoin sollten vielleicht in Betracht ziehen ihren Algorithmus auf PoC umzustellen. Aus Umweltsicht könnte man sagen, dass Proof of Work die Dampflokomotive ist, die zuerst da war, revolutionär aber schmutzig. Mit Proof of Capacity steht mittlerweile die Elektrolok bereit.
submitted by EBoarding to burstcoin [link] [comments]

Was darf in eine Blockchain? Was soll in eine Blockchain?

Blockchain heute

Als damals nach der Finanzkrise 2007 Satoshi Nakamoto – wer auch immer das ist – das Prinzip der Blockchain und von Bitcoin vorstellte, war das eine echte Erfindung. Aufbauend auf Prüfsummen, Unterschriften und Zufallszahlen stellte er das öffentliche, verteilte Kassenbuch vor – alle Welt konnte sehen, wann wieviel Bitcoin von Konto A zu Konto B überwiesen wurden, und jeder kann dieses Kassenbuch selber betreiben und diese Buchungen bestätigen.
Keine Bank der Welt kann jemals sagen „Danke für Deine 10 Bitcoin. Du hast jetzt nur noch 1 Bitcoin auf dem Konto, den Rest brauchten wir, weil wir an anderer Stelle Verlustgeschäfte gemacht haben.“ Keine Bank der Welt kann sagen: „Ach, alle Geldautomaten, Webseiten und Kassenschalter sind gerade in Wartung. Für die nächsten vier Wochen.“
Es ist auch völlig ausreichend, den Betrag, Absender- und Empfängerkonto sowie einen Zeitstempel in diesem Kontobuch niederzuschreiben. Ich kann jederzeit von Seite 1 an (dem Genesisblock) losblättern und Zahlungsbewegungen auf Konto A zusammenzählen, um den aktuellen Kontostand zu ermitteln. Damit kann ich ausrechnen, ob A genug Geld für eine Überweisung an B hat.
Ich muss noch nicht einmal wissen, wer A und B sind. Wenn jemand den Schlüssel zu einem Konto hat, wird er der Eigentümer sein. Das ist ähnlich wie bei einem schweizer Nummernkonto – wer die Zahl hat, darf wegüberweisen.
Ich halte fest: zum Bezahlen brauche ich nur den Betrag, die beiden beteiligten Kontonummern und vielleicht einen Zeitstempel.
Das ist eine perfekte Anwendung für die Blockchain, die über Signaturen und Prüfsummen die Verwaltung des Kassenbuches regelt. Drumherum braucht es noch ein Belohnungssystem mit Gebühren und Gewinnen, um das System so zu betreiben, dass eine ausreichende Zahl von Leuten mitmachen, so dass keine Gruppe einen einzelnen überstimmen kann, um dessen Buchungen für ungültig zu erklären – das Konsens-Verfahren, die einvernehmliche Einigung von Leuten, die sich gegenseitig nicht trauen.
Brauche ich meinen Namen, meine postalische Adresse, meine lebenslange Steuernummer in diesem Kontobuch? Definitiv nicht. Ich identifiziere und autorisiere mich mit dem privaten Schlüssel, den (hoffentlich) nur ich habe.
Bitcoin ist in Fachkreisen etabliert, und in ein paar Jahren auch in der Bevölkerung angekommen – möge die Lernkurve flacher werden. Wir haben uns vom Tauschhandel von Broten, Eiern und Schweinen über Taler, Shilling und Sixpence über Euro, Kreditkarten, Aktienhandel und Finanzderivaten hochgearbeitet, da wird es auch funktionierende Blockchainprogramme geben, die die meisten Europäer bedienen können. Blockchain und Bitcoin als bedeutendste Vertreter, doch auch andere Verfahren mögen dem öffentlichen, verteilten Kassenbuch (distributed Ledger) genügen. Sogar die Skalierung kann dank Protokollen abseits der Blockchain (z. B. Lightning) gelöst werden.
Zur Zeit sind Bitcoin und Verwandte ein Bezahlsystem, an dem jeder freiwillig teilnehmen kann.

Was kann denn noch alles in die Blockchain?

Smart Contracts

Es gibt Vorschläge für Smart Contracts. Sportwetten, Lebensversicherung, alles als Smart Contract in eine BLockchain, und die Zahlung geschieht automatisch, wenn das Ereignis eingetreten ist. Das ginge zum Beispiel bei Ethererum.
Dort gibt es bereits zwei verschiedene funktionierenden Smart Contracts. Das eine sind die vielen ERC20-Token. Deren Erzeugung, Verteilung, Nutzen ist Smart Contracts in der Ethereum-Blockchain abgelegt. Die meisten Token brauchen noch etwas Ether nebenbei, damit das Gas für den Betrieb der Smart Contracts verbraucht werden kann.
Was auf der Ethereum-Blockchain ebenfalls funktioniert, sind Cryptokitties. Virtuelle Katzen ausbrüten, hegen und pflegen, ihre Merkmale vererben lassen, gegen Ether verkaufen. Funktioniert wunderbar über eine App und ist eine Anwendung direkt in der Blockchain.
Einige versuchen sich, Sportwetten oder Lebensversicherungen in die Smart Contracts zu bekommen. Doch – wie soll der Smart Contract mitbekommen, dass Bayern München mal wieder gewonnen hat? Trägt das ein Mensch ein – hat er Recht? Was ist bei Spielen viertklassiger Kickervereine – wer ist vertrauenswürdig, das Ergebnis in den Smart Contract einzugeben? Kann da einfach jemand lügen? Diese Schnittstelle zwischen echtem Leben und der Blockchain ist noch nicht gelöst.
Dazu kommt die ethische Frage: wenn genug Leute auf den Tod einer Person wetten – ist es dann günstig, mittels eines Killers die Auszahlung zu beschleunigen? Ethische Fragen passen nicht in Smart Contracts.
Zur Zeit funktionieren nur zuverlässig Smart Contracts innerhalb der Blockchain.

Grundstücke?

Immer wieder gibt es Vorschläge. Wir können das lästige Grundbuchamt und die teuren Notare ablösen, wenn Grundstücksverkäufe in eine Blockchain eingetragen werden. Ja. Grundsätzlich vielleicht.
Sogar ich muss etwa zweimal im Jahr eines meiner hunderte Passwörter zurücksetzen lassen – vergessen, Update im Passwortmanager verpatzt, technische Schwierigkeiten. Andere sind schusseliger. In der Blockchain setzt niemand den Schlüssel zurück. Würden Grundstücke per Blockchain verwaltet, müssten alle mitmachen. Alle. Vom Großgrundbesitzer mit parzelliertem Land, über Wohnungsbaugesellschaften bis Tante Erna in ihrem Haus, das damals vom Großvater gebaut wurde. Ohne das böse Internet, natürlich. Ihr Telefon hat vier Ziffern und ist noch analog. Wie soll sie den privaten Schlüssel ihres Grundstückes verwalten, außer ihn bei einem Dienstleister abzugeben?
Wenn dann noch Enteignungen der Grundstücksecke wegen des neuen Hochvolt-Stromkabels oder der neuen Vakuum-Röhrenbahn dazukommen, sind wir wieder bei Zentralisierung. Tut mir leid, Grundstücke passen nicht in die Blockchain.

Gesundheit

Es gibt Vorschläge, medizinische Daten in der Blockchain zu speichern. Unveränderbar. Der Verursacher dieser Daten bekommt den privaten Schlüssel und kann Teile seiner Daten gezielt für einen Arzt freigeben.
Auch hier wieder ist der normale Mensch dafür – gelinde gesagt – zu dämlich. Wenn ich die Rezeption eines Arztes besuche, stehen da regelmäßig Patienten, die ihre Gesundheitskarte nicht dabeihaben. Mit einem PIN zum Freischalten wären noch mehr Menschen überfordert. Fotos sind auf den Karten, weil damit ein schwunghafter Handel betrieben wurde: ich vermiete meine Karte an einen Menschen mit ähnlicher Frisur und ohne Krankenversicherung, und er bekommt die Behandlung. Seine Daten will ich nicht bei mir stehen haben.
Wenn alles gut geht und ich ohne Bewusstsein bin, kommt der Arzt nicht an meine Daten und muss alles selber untersuchen.
Ich will auch Behandlungen wie Abtreibungen oder Behandlungen von Geschlechtserkrankungen nicht in der Blockchain stehen haben – das darf ein spezieller Artz wissen und dann ist die Behandlung abgeschlossen und vergessen.
Tut mir leid, Gesundheitsdaten gehören nicht in eine Blockchain. Wer freiwillig teilnehmen möchte, kann das gerne versuchen, ich werde mich dageben wehren.

Dateien?

Einige träumen von einem verteilten Dateisystem. Nicht löschbar, sicher aufgehoben, weltweit verteilt. Das mag auch eine gute Idee sein. Sobald der erste illegale Inhalt drin ist, ist die gesamte Blockchain verseucht. Ich bin echt froh, dass die damals bei Bitcoin gefunden Links zu Kinderpornos nicht mehr funktionieren und somit keine Kinderpornos mehr in Bitcoin sind – neue kommen nicht rein, da werden die Miner aufpassen.
Der neueste Film von Tom Cruise? Der gehört nicht in die Blockchain. Das werden auch viel zu viele Daten, sind doch Bitcoin und Ethereum schon an ihre Kapazitätsgrenzen bei kleinen Überweisungen gekommen.
Wo ich mir eine Anwendung vorstellen kann, ist, von Dokumenten die Prüfsumme in einer Blockchain per Zeitstempel zu sichern – und nicht mehr. Dadurch kann das Urheberrecht an einem Text nachgewiesen werden. Auch können keine Dokumente zurückdatiert werden. Einige Leute machen das schon, sie twittern einen Hashwert und veröffentlichen (viel) später einen Text, der diesen Hashwert ergibt. Eine Art „Ich hab's euch ja gesagt!“ Das ist dann auch eine Interaktion zwischen Blockchain und echtem Leben. Sie hängt auch nicht am zentralen Twitter, sondern in der dezentralen Blockchain.
Als Workaround kann ich einen Bitcoin-Satoshi an eine Kontonummer überweisen, die genau diesen Hashwert hat.
Es braucht also keine neue Blockchain für die Verifikation von Dokumenten.

Wahlen

Der Traum der Wahlleitung! Jeder Wahlberechtigte hat seinen Schlüssel, und um 18:01 Uhr steht das amtliche Wahlergebnis fest. Wenn da nicht – die Authentisierung wäre! „Ich bin der Chef, ich zahle Dein Gehalt – gib mir deinen Schlüssel!“ Das persönliche Erscheinen im Wahllokal, der Abgleich mit der Wählerliste durch einen Menschen, das gehört für mich zu einer richtigen Wahl. Schon Briefwahl halte ich für grenzwertig, sie darf einen bestimmten Anteil nicht überschreiten.
Wie etwas daraus werden könnte: ein Hashwert unveränderlicher Körpernerkmale, signiert vom Wahlleiter, kann zum Wählerschlüssel werden. Doch ich muss nachvollziehen können, dass nur ein Hashwert von mir gespeichert wird, und nicht der komplette Datensatz. Sonst geht da wieder etwas flöten …

Methoden aus dem Darknet

In einer der letzten c't stand, dass Methoden aus dem Darknet, wo jeder jedem misstrauen sollte, auch beim normalen Versandhandel zu besseren Auslieferungsquoten führen sollen.
Vielleicht führt so etwas auch über eine neue Blockchain.

Fazit

Da aktuell noch nicht die Zusammenarbeit zwischen echtem Leben und einer Blockchain möglich ist, fallen viele Vorschläge weg.
Die Teilnahme an Blockchain-Methoden ist freiwillig. Wer Bitcoin oder IOTA nicht ausstehen kann, lässt einfach die Finger davon, und macht mit Euro weiter.
Es ist immer damit zu rechnen, dass der Anwender seinen Zugang verliert (oder nicht in der Lage ist, eine passende Anwendung zu bedienen). Wir Informatiker leben davon, doch für den Anwender sind die Daten/ Schlüssel/ Bitcoin weg.
Ausgerechnet Kryptokitties zeigt, was in der Blockchain außer Bezahlen möglich ist.
submitted by URS_42 to cryptofit [link] [comments]

Antwoord op vragen van het lid Nijboer over het bericht ‘Geldspoor miljardenfraude met cryptomunten leidt naar ING’

2018Z02856   Antwoorden op de vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de minister van Financiën over het bericht «Geldspoor miljardenfraude met cryptomunten leidt naar ING» (ingezonden 19 februari 2018).   Vraag 1 Bent u bekend met het artikel ‘Geldspoor miljardenfraude met cryptomunten leidt naar ING’?   Antwoord op vraag 1: Ja.   Vraag 2. Wat is uw beeld van Tether en zijn financiële positie?   Antwoord op vraag 2: Zoals aangegeven in mijn brief aan uw Kamer van 8 maart jl. ontbreken waarborgen voor een deugdelijke bedrijfsvoering bij dienstverleners rondom cryptovaluta. Gebruikers kunnen dan ook, net als ik, geen goed beeld vormen van de financiële positie van Bitfinex en de Tether-token.   Vraag 3 Waarom hebben de “Taiwanese banken” destijds de relatie met Tether beëindigd? Wat gebeurt er normaal gesproken met de saldi op de rekeningen in een dergelijk geval?   Vraag 6 Hoe beoordeelt u de reikwijdte van de zorgplicht van banken met betrekking tot cryptomunten? Hebben banken niet een grotere verantwoordelijkheid richting hun klanten dan nu wordt genomen? Hoe beoordeelt u de stap van Amerikaanse creditcardmaatschappijen die transacties met betrekking tot cryptomunten niet langer accepteren?   Antwoord op vraag 3 en 6: Ik ben niet bekend met de reden waarom de Taiwanese correspondentbanken hun dienstverlening aan Bitfinex en Tether beëindigd hebben. Banken in Nederland hebben in hun relatie met hun (eigen) klanten een zorgplicht en vervullen een poortwachterrol bij het bewaken van de integriteit van het financieel stelsel. In hoeverre banken deze wettelijke verplichtingen naleven, wordt door de toezichthouders beoordeeld. Daarbij houdt de AFM in generieke zin toezicht op de zorgplicht van banken en DNB op de poortwachterfunctie. Als de risico’s op witwassen of financieren van terrorisme door een bank onvoldoende kunnen worden ondervangen, dient een bank zijn dienstverlening op grond van de Wwft te weigeren of te beëindigen. Dat betekent dat de rekeningen die door de desbetreffende cliënt worden aangehouden door een bank worden geblokkeerd. De Amerikaanse en Britse banken die recent hebben aangegeven te stoppen met de afhandeling van creditcardbetalingen aan omwisselplatforms van klanten geven aan dit te doen ter bescherming van de klant en van de bank. [1] In geval van prijsdalingen kan het aankopen van cryptovaluta met vreemd vermogen de klant opzadelen met een omvangrijke en mogelijk oninbare schuldenlast. Conform de motie Nijboer-Ronnes zal ik in overleg treden met Nederlandse creditcardmaatschappijen over mogelijke maatregelen voor aankopen van cryptovaluta met een creditcard.[2]   Vraag 4 Wat zijn de regels voor ING met betrekking tot het accepteren van een klant die elders is weggestuurd? Bent u het eens dat in een geval als Tether alle alarmbellen moeten afgaan? Waarom is ING overgegaan tot acceptatie van Tether? Vraag 5 In hoeverre kan ING al dan niet bewust meewerken aan een misdrijf mocht Tether inderdaad zich schuldig maken aan oplichting of een ander misdrijf?   Vraag 7 Hoe wordt toezicht gehouden op cliëntacceptatie door banken? In hoeverre heeft het Openbaar Ministerie inzicht in mogelijk malafide cliënten?   Antwoord op vraag 4, 5 en 7: In de beantwoording van schriftelijke vragen van het lid Alkaya (SP) over het bericht “Geldspoor miljardenfraude met cryptomunten leidt naar ING” licht ik toe welke verplichtingen er op grond van de Wwft gelden voor financiële instellingen, waaronder banken. In dat kader is ook ING verplicht om cliëntenonderzoek te verrichten voor aanvang en gedurende haar dienstverlening. Of ING in de onderhavige casus voldoende invulling heeft gegeven aan de wettelijke verplichting tot het verrichten van cliëntenonderzoek alsook het melden van ongebruikelijke transacties bij FIU- Nederland, is aan DNB als toezichthouder om te beoordelen. DNB kan daar, met het oog op haar wettelijke geheimhoudingsplicht, geen uitspraken over doen. Indien nodig kan DNB handhavend optreden. Het OM kan strafrechtelijk optreden daar waar banken de verplichtingen uit de Wwft niet naleven of bepalingen uit het Wetboek van Strafrecht overtreden.   Vraag 8 Hoe worden consumenten beschermd tegen mogelijk criminele aanbieders van cryptomunten en handelsplatformen van cryptomunten? Bevestigt onderhavige casus niet wederom dat meer toezicht nodig is op deze sector, zeker ook gezien de steeds grotere bedragen die hierin omgaan?   Antwoord op vraag 8: Op aanbieders van cryptovaluta en handelsplatformen zijn onder meer de regels van de Wet oneerlijke handelspraktijken van toepassing. De generieke normen van consumentenbescherming waarop de Autoriteit Consument & Markt (ACM) toezicht houdt zijn daarmee van toepassing, zoals eisen aan voorlichting en bedenktijd bij verkoop via internet. Het Openbaar Ministerie (OM) is bevoegd om strafrechtelijk in te grijpen bijvoorbeeld in geval van een verdenking van witwassen, fraude of oplichting. Zoals beschreven in mijn brief van 8 maart jl., vallen omwisselplatformen van cryptovaluta momenteel buiten de meer geavanceerde kaders van het financieel toezicht en ben ik voornemens om de handel in cryptovaluta via wisselplatforms binnen een passend regulerend kader te brengen.   Vraag 9 Als een bedrijf honderden miljoenen verduistert door te beloven dat tegenover elke dollar inleg in Tether een dollar op de bank staat, welke overheid of opsporingsinstantie grijpt dan in? Is daar internationaal coördinerend overleg over? Wat is de rol van Nederland hierbij als ING daarin een belangrijke rol blijkt te spelen?   Antwoord op vraag 9: Als er sprake is van verdenking van fraude of oplichting op Nederlands grondgebied kan er strafrechtelijk worden opgetreden door het OM. Opsporingsinstanties en het OM beschikken over kanalen om internationaal met hun tegenhangers in overleg te treden zoals binnen Europol of door middel van rechtshulpverzoeken.   [1] Zie o.a. https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-02-02/bofa-to- decline-all-cryptocurrency-transactions-on-credit-cards en https://uk.reuters.com/article/us-lloyds-bank-uk-bitcoin/banks-in-britain- and-u-s-ban-bitcoin-buying-with-credit-cards-idUKKBN1FO0UL [2] Kamerstukken II 2017/2018, 32 013, nr. 153.   [pic] |[pic] | |
  Datum: 19 maart 2018    Nr: 2018D20428    Indiener: W.B. Hoekstra, minister van Financiën
Bron:    tweedekamer.nl
submitted by kamerstukken-bot to kamerstukken [link] [comments]

Antwoord op vragen van het lid Van Rooijen over het bericht ‘Franse regering wil strengere regels voor Bitcoin'

Vragen van het lid Van Rooijen (50PLUS) aan de Minister van Financiën over het bericht «Franse regering wil strengere regels voor Bitcoin» (ingezonden 17 januari 2018). Antwoord van Minister Hoekstra (Financiën) (ontvangen 12 maart 2018). Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2017–2018, nr. 1137.   Vraag 1 Bent u bekend met het bericht «Franse regering wil strengere regels voor Bitcoin»?1   Antwoord 1 Ja.   Vraag 2 Deelt u de zorgen van de Franse Minister van Financiën, Bruno Le Maire, dat cryptomunten kunnen worden gebruikt om bijvoorbeeld de belasting te ontduiken of het terrorisme te financieren?   Antwoord 2 Ja, die zorgen deel ik grotendeels. Transacties met cryptovaluta brengen vanwege hun beoogde anonieme karakter een verhoogd risico op witwassen of financieren van terrorisme met zich mee. Bij brief van 19 december 2017 is uw Kamer geïnformeerd over de uitkomsten van de eerste nationale risicoanalyses met betrekking tot witwassen en financieren van terrorisme2. In mijn brief aan uw Kamer «appreciatie ontwikkelingen cryptovaluta» ga ik verder in op de maatregelen die deze risico’s moeten ondervangen. De waarde in het economisch verkeer van alle tegoeden die worden gehouden in cryptomunten moet door particulieren in aanmerking worden genomen op de peildatum van het betreffende belastingjaar voor de bepaling van de omvang van de rendementsgrondslag in box 3 van de inkomstenbe- lasting. Belastingplichtigen zijn zodoende verplicht deze tegoeden op te geven. Dit geldt ook voor winst uit onderneming en resultaat uit overige werkzaamheden verband houdend met cryptovaluta. De voorziene wijzigin-   1 https://www.nu.nl/geldzaken/5087414/franse-regering-wil-strengere-regels-bitcoin.html 2 Kamerstuk 31 477, nr. 22   gen van de vierde anti-witwasrichtlijn dragen naar verwachting ook bij aan het voorkomen van belastingontduiking.   Vraag 3, 4, 5 Deelt u de mening dat Bitcoin vooralsnog een belegging is van de hoogste risicocategorie, waarbij het niet ondenkbaar is dat beleggers hun gehele inleg kunnen kwijtraken? Zo ja, deelt u dan ook de mening dat beleggen in cryptomunten, vanwege het risicovolle karakter, op een vergelijkbare wijze gereguleerd zou moeten worden als andere risicovolle financiële producten, zoals bijvoorbeeld aandelen en opties? Zo nee, waarom niet? Welke maatregelen heeft de Nederlandse regering reeds genomen of is de Nederlandse regering voornemens te nemen, teneinde te anticiperen op regulering van cryptomunten op nationaal en/of internationaal niveau? Bent u bereid aansluiting te zoeken bij het Franse initiatief inzake cryptomun- ten, teneinde een passende regulering van cryptomunten op internationaal niveau te bespoedigen? Zo nee, waarom niet?   Antwoord 3, 4, 5 Zoals ik in een eerdere beantwoording3 heb aangegeven, is de aankoop van cryptovaluta een investering waar risico’s aan kleven. Het is niet zonder reden dat nationale en Europese toezichthouders herhaaldelijk oproepen om de risico’s van investeringen in cryptovaluta zorgvuldig te wegen: bezint eer gij begint. Anders dan bij spaargeld valt de inleg hier niet onder het depositoga- rantiestelsel. Realiseer je dat en bedenk je of je het geld kan missen als de waarde verdampt; ik heb deze oproep inmiddels ook meermalen publiekelijk gedaan. Gezien het decentrale en grensoverschrijdende karakter van cryptovaluta ligt een verbod op cryptovaluta niet voor de hand. Een verbod kan naar verwachting onvoldoende worden gehandhaafd.4 Ik pleit er zodoende voor om cryptovaluta binnen een passend regelgevend kader te brengen en langs die weg oneigenlijk gebruik aan te pakken, maar de potentie van de techniek daarbij te behouden. Vanwege het grensoverschrijdend karakter van de handel in cryptovaluta is het nodig om hierbij in te zetten op een gecoördi- neerde internationale aanpak. Een Nederlandse alleingang op het gebied van regulering kan leiden tot legitimering van activiteiten zonder dat er effectieve handhaving mogelijk is. In internationaal verband zie ik daarbij steeds meer draagvlak en urgentie ontstaan. Zo hebben de Franse en Duitse ministers van Financiën en centralebankpresidenten inderdaad opgeroepen tot bespreking van cryptovaluta in G20-verband. Nederland steunt dit initiatief en wil een voortrekkersrol spelen binnen de Europese en internationale aanpak van cryptovaluta. Zodoende zal ik in de EU met gelijkgestemde lidstaten de mogelijkheden voor verdere regelgevende stappen bespreken. Parallel aan een gecoördineerde internationale aanpak wil ik stappen zetten op gebied van consumentenbescherming alsmede het voorkomen en bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering rondom cryptovaluta. In mijn eerdergenoemde brief aan uw Kamer ga ik daar nader op in.   3 Aanhangsel Handelingen, TK 2017–2018, nr. 739 4 Dit stelt DNB ook in haar position paper voor de hoorzitting cryptovaluta/ICO’s van 24 januari jl.  
  Datum: 12 maart 2018    Nr: 2018D18408    Indiener: W.B. Hoekstra, minister van Financiën
Bron:    tweedekamer.nl
submitted by kamerstukken-bot to kamerstukken [link] [comments]

Antwoord op vragen van het lid Van Rooijen over het bericht ‘Franse regering wil strengere regels voor Bitcoin'

Vragen van het lid Van Rooijen (50PLUS) aan de Minister van Financiën over het bericht «Franse regering wil strengere regels voor Bitcoin» (ingezonden 17 januari 2018).   Vraag 1   Bent u bekend met het bericht «Franse regering wil strengere regels voor Bitcoin»?   Antwoord vraag 1:   Ja.   Vraag 2   Deelt u de zorgen van de Franse Minister van Financiën, Bruno Le Maire, dat cryptomunten kunnen worden gebruikt om bijvoorbeeld de belasting te ontduiken of het terrorisme te financieren?   Antwoord vraag 2:   Ja, die zorgen deel ik grotendeels. Transacties met cryptovaluta brengen vanwege hun beoogde anonieme karakter een verhoogd risico op witwassen of financieren van terrorisme met zich mee. Bij brief van 19 december 2017 is uw Kamer geïnformeerd over de uitkomsten van de eerste nationale risicoanalyses met betrekking tot witwassen en financieren van terrorisme. In mijn brief aan uw Kamer ‘appreciatie ontwikkelingen cryptovaluta’ ga ik verder in op de maatregelen die deze risico’s moeten ondervangen.   De waarde in het economisch verkeer van alle tegoeden die worden gehouden in cryptomunten moet door particulieren in aanmerking worden genomen op de peildatum van het betreffende belastingjaar voor de bepaling van de omvang van de rendementsgrondslag in box 3 van de inkomstenbelasting. Belastingplichtigen zijn zodoende verplicht deze tegoeden op te geven. Dit geldt ook voor winst uit onderneming en resultaat uit overige werkzaamheden verband houdend met cryptovaluta. De voorziene wijzigingen van de vierde anti-witwasrichtlijn dragen naar verwachting ook bij aan het voorkomen van belastingontduiking.   Vraag 3   Deelt u de mening dat Bitcoin vooralsnog een belegging is van de hoogste risicocategorie, waarbij het niet ondenkbaar is dat beleggers hun gehele inleg kunnen kwijtraken? Zo ja, deelt u dan ook de mening dat beleggen in cryptomunten, vanwege het risicovolle karakter, op een vergelijkbare wijze gereguleerd zou moeten worden als andere risicovolle financiële producten, zoals bijvoorbeeld aandelen en opties? Zo nee, waarom niet?   Vraag 4   Welke maatregelen heeft de Nederlandse regering reeds genomen of is de Nederlandse regering voornemens te nemen, teneinde te anticiperen op regulering van cryptomunten op nationaal en/of internationaal niveau?   Vraag 5   Bent u bereid aansluiting te zoeken bij het Franse initiatief inzake cryptomunten, teneinde een passende regulering van cryptomunten op internationaal niveau te bespoedigen? Zo nee, waarom niet?   Antwoord op vraag 3, 4 en 5   Zoals ik in een eerdere beantwoording heb aangegeven, is de aankoop van cryptovaluta een investering waar risico’s aan kleven. Het is niet zonder reden dat nationale en Europese toezichthouders herhaaldelijk oproepen om de risico’s van investeringen in cryptovaluta zorgvuldig te wegen: bezint eer gij begint. Anders dan bij spaargeld valt de inleg hier niet onder het depositogarantiestelsel. Realiseer je dat en bedenk je of je het geld kan missen als de waarde verdampt; ik heb deze oproep inmiddels ook meermalen publiekelijk gedaan.   Gezien het decentrale en grensoverschrijdende karakter van cryptovaluta ligt een verbod op cryptovaluta niet voor de hand. Een verbod kan naar verwachting onvoldoende worden gehandhaafd. Ik pleit er zodoende voor om cryptovaluta binnen een passend regelgevend kader te brengen en langs die weg oneigenlijk gebruik aan te pakken, maar de potentie van de techniek daarbij te behouden. Vanwege het grensoverschrijdend karakter van de handel in cryptovaluta is het nodig om hierbij in te zetten op een gecoördineerde internationale aanpak. Een Nederlandse alleingang op het gebied van regulering kan leiden tot legitimering van activiteiten zonder dat er effectieve handhaving mogelijk is. In internationaal verband zie ik daarbij steeds meer draagvlak en urgentie ontstaan. Zo hebben de Franse en Duitse ministers van Financiën en centralebankpresidenten inderdaad opgeroepen tot bespreking van cryptovaluta in G20-verband. Nederland steunt dit initiatief en wil een voortrekkersrol spelen binnen de Europese en internationale aanpak van cryptovaluta. Zodoende zal ik in de EU met gelijkgestemde lidstaten de mogelijkheden voor verdere regelgevende stappen bespreken.   Parallel aan een gecoördineerde internationale aanpak wil ik stappen zetten op gebied van consumentenbescherming alsmede het voorkomen en bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering rondom cryptovaluta. In mijn eerdergenoemde brief aan uw Kamer ga ik daar nader op in.
  Datum: 8 maart 2018    Nr: 2018D18408    Indiener: W.B. Hoekstra, minister van Financiën
Bron:    tweedekamer.nl
submitted by kamerstukken-bot to kamerstukken [link] [comments]

Bitcoin Automaten in München

Wir haben zwei Bitcoin Automaten bestellt und suchen einen Standort, um die Automaten testweise, nicht kommerziell und zeitlich befristet aufzustellen.
Wir sind uns über die regulatorischen Herausforderungen bewusst und arbeiten mit einem Finanzinstitut an einer Lösung. Lt. BaFin ist der nicht kommerzielle Betrieb unter 25 Transaktionen pro Monat nicht Genehmigungspflichtig.
Hat jemand passende Räumlichkeiten und Interesse an einem Test?
Die Automaten können gerne besichtigt werden: http://satoshibay.com/de/kontakt/
submitted by satoshibay to Munich [link] [comments]

Het bericht 'Franse regering wil strengere regels voor Bitcoin'

Vragen van het lid Van Rooijen (50PLUS) aan de minister van Financiën over het bericht 'Franse regering wil strengere regels voor Bitcoin' (ingezonden 17 januari 2018)   1 Bent u bekend met het bericht 'Franse regering wil strengere regels voor Bitcoin'? 1)   2 Deelt u de zorgen van de Franse minister van Financiën, Bruno Le Maire, dat cryptomunten kunnen worden gebruikt om bijvoorbeeld de belasting te ontduiken of het terrorisme te financieren?   3 Deelt u de mening dat Bitcoin vooralsnog een belegging is van de hoogste risicocategorie, waarbij het niet ondenkbaar is dat beleggers hun gehele inleg kunnen kwijtraken? Zo ja, deelt u dan ook de mening dat beleggen in cryptomunten, vanwege het risicovolle karakter, op een vergelijkbare wijze gereguleerd zou moeten worden als andere risicovolle financiële producten, zoals bijvoorbeeld aandelen en opties? Zo nee, waarom niet?   4 Welke maatregelen heeft de Nederlandse regering reeds genomen of is de Nederlandse regering voornemens te nemen, teneinde te anticiperen op regulering van cryptomunten op nationaal en/of internationaal niveau?   5 Bent u bereid aansluiting te zoeken bij het Franse initiatief inzake cryptomunten, teneinde een passende regulering van cryptomunten op internationaal niveau te bespoedigen? Zo nee, waarom niet?   1) https://www.nu.nl/geldzaken/5087414/franse-regering-wil-strengere-regels- bitcoin.html
  Datum: 17 januari 2018    Nr: 2018Z00500    Indiener: Martin van Rooijen, Kamerlid 50PLUS
Bron:    tweedekamer.nl
submitted by kamerstukken-bot to kamerstukken [link] [comments]

BITCOIN & DIE ÖLKRISE - WIE PASST DAS ZUSAMMEN Wie spart und investiert man richtig? Einfach erklärt! Daily Cointrend - YouTube aantonop - YouTube Einfach Bitcoin kaufen in 3 Schritten - Vlogchain - Video. Blockchain. News.

Sie übermitteln die Bitcoin-Adresse selbst und überprüfen auf eigene Faust, dass der Kunde den entsprechenden Betrag im Anschluss überweist. Das erfordert im Gegensatz zur Inanspruchnahme eines Händlerservices ein hohes Maß an Aufwand und Koordination. Im Gegenzug sparen Sie sich allerdings die zusätzlichen Kosten, die für die externe Bearbeitung der Transaktionen anfallen. Entscheiden ... Passend dazu: Die Linke will Bitcoin verbieten – wieso das nicht gelingen wird. Meistgelesen. Pocket Facebook Twitter WhatsApp E-Mail. Dieter Petereit. Technikjournalist seit den Neunzigern Dr ... Crypto.com – mit Bitcoin an der Kasse bezahlen und bis zu 18 % Zinsen auf Einlagen kassieren An der Kasse sind Kryptowährungen schlimmer als Rentner; bezahlen kannst Du mit ihnen nicht – nicht einmal passend. BTCETC - BITCOIN EXCHANGE TRADED CRYPTO ETC WKN A27Z30 ISIN DE000A27Z304 Analgepolitik, Kurse, Werte und Nachrichten, Charts und Performance Bei Bitcoin Pro handelt es sich um einen Krypto Roboter. Dahinter steckt eine automatische Trading Software, die den Tradern das Leben erleichtern soll. Der Trading Bot übernimmt dabei beispielsweise die Analyse und das Scannen des Krypto Marktes. Im Falle der Bitcoin Pro App ist es natürlich der Bitcoin, der hier im Fokus steht. Also berechnet die automatische Trading Software auf der ...

[index] [5690] [40843] [25181] [40276] [33984] [1980] [40146] [20727] [10926] [32336]

BITCOIN & DIE ÖLKRISE - WIE PASST DAS ZUSAMMEN

This video is unavailable. Watch Queue Queue. Watch Queue Queue Ich habe nun damit angefangen, mich mit Bitcoin auseinander zu setzen und möchte meine Erfahrungen mit Dir teilen! Im heutigen Video sprechen wir über die Gründe, warum Warren Buffet denkt ... ️6500$ Bitcoin, passt morgen auf! 🤨BCH +30% Litecoin +11% OCN am Ziel by Coin Trend. 13:48 . 6500$ Kurz vor Bitcoin Entscheidung 12k bis Jahresende? XLM stark by Coin Trend. 18:08 🤔6200 ... aantonop's YouTube channel is THE place to find free, unbiased educational videos on all things Bitcoin and open blockchain. Subscribe & join the channel to ... BITCOIN & DIE ÖLKRISE - WIE PASST DAS ZUSAMMEN AllgemeineTuts. Loading... Unsubscribe from AllgemeineTuts? Cancel Unsubscribe. Working... Subscribe Subscribed Unsubscribe 8.91K. Loading ...

#