New Wormhole Wallet Can Create Tokens and ... - Bitcoin News

New Wormhole Wallet Can Create Tokens and Crowdsales in Minutes - Bitcoin News

New Wormhole Wallet Can Create Tokens and Crowdsales in Minutes - Bitcoin News submitted by icoinformation2021 to WormholeCashwallet [link] [comments]

New Wormhole Wallet Can Create Tokens and Crowdsales in Minutes - Bitcoin News

New Wormhole Wallet Can Create Tokens and Crowdsales in Minutes - Bitcoin News submitted by icoinformation2021 to Wormholeproject [link] [comments]

Bitcoin Cash • New Wormhole Wallet Can Create Tokens and Crowdsales in Minutes - by Jamie Redman

submitted by btcforumbot to BtcForum [link] [comments]

New Wormhole Wallet Can Create Tokens and Crowdsales in Minutes - Bitcoin News

New Wormhole Wallet Can Create Tokens and Crowdsales in Minutes - Bitcoin News submitted by icoinformation2021 to Wormholesoftware [link] [comments]

Bartini Aidrop 50 CTX COIN Go to airdrop - http://goo.gl/SbDL5K 1. Your E-mail Adreess 2. Your Telegram Username 3. Your ETH Address 50 CTX COIN will be send to your wallet after our closed ICO ended #ico #bounty #icobounty #airdrop #ICO #Coin #Token #Crowdsale #Bitcoin

Bartini Aidrop 50 CTX COIN Go to airdrop - http://goo.gl/SbDL5K 1. Your E-mail Adreess 2. Your Telegram Username 3. Your ETH Address 50 CTX COIN will be send to your wallet after our closed ICO ended #ico #bounty #icobounty #airdrop #ICO #Coin #Token #Crowdsale #Bitcoin submitted by Sasha_Svistoplysov to u/Sasha_Svistoplysov [link] [comments]

Mycelium Bitcoin Wallet Crowdsale Closes in on $1 Million Fundraise, Integrates Glidera

Mycelium Bitcoin Wallet Crowdsale Closes in on $1 Million Fundraise, Integrates Glidera submitted by tylev to Bitcoin [link] [comments]

Mycelium Bitcoin Wallet Crowdsale Closes in on $1 Million Fundraise, Integrates Glidera

Mycelium Bitcoin Wallet Crowdsale Closes in on $1 Million Fundraise, Integrates Glidera submitted by BTCNews to BTCNews [link] [comments]

Current Mycelium wallet crowdsale valuation /r/Bitcoin

Current Mycelium wallet crowdsale valuation /Bitcoin submitted by BitcoinAllBot to BitcoinAll [link] [comments]

In other news today.... MyCelium wallet crowdsale already over 550BTC on day one. /r/Bitcoin

In other news today.... MyCelium wallet crowdsale already over 550BTC on day one. /Bitcoin submitted by BitcoinAllBot to BitcoinAll [link] [comments]

Mycelium Bitcoin Wallet Crowdsale Closes in on $1 Million Fundraise, Integrates Glidera

Mycelium Bitcoin Wallet Crowdsale Closes in on $1 Million Fundraise, Integrates Glidera - http://pbnj.io/43e via /bitcoin
submitted by eastendtech to btcnewsfeed [link] [comments]

Mycelium Bitcoin Wallet Crowdsale Closes in on $1 Million Fundraise, Integrates Glidera

Mycelium Bitcoin Wallet Crowdsale Closes in on $1 Million Fundraise, Integrates Glidera submitted by BitcoinAllBot to BitcoinAll [link] [comments]

Mycelium: New Bitcoin Wallet Offers Opportunity in Crowdsale

Mycelium: New Bitcoin Wallet Offers Opportunity in Crowdsale submitted by BobsBurgers3Bitcoin to btc [link] [comments]

Mycelium Bitcoin Wallet Crowdsale Surpasses $1 Million Fundraise, Integrates Glidera

Mycelium Bitcoin Wallet Crowdsale Surpasses $1 Million Fundraise, Integrates Glidera submitted by Rassah to btc [link] [comments]

Giới thiệu dự án Solution Life? SLC token là gì?

Giới thiệu dự án Solution Life? SLC token là gì?
Giới thiệu dự án SLC – Solution Life.
SLC – Solution Life là gì
Solution Life là một nền tảng mã nguồn mở cho phép tạo ra các thị trường trao đổi ngang hàng và các ứng dụng thương mại điện tử. Solution Life hướng tới thực hiện mục tiêu xây dựng nền kinh tế chia sẻ toàn cầu, cho phép người mua và người bán có thể tận dụng phân khúc hóa và dịch vụ (cho thuê xe, cung cấp dịch vụ, cho thuê nhà, v..v..) để giao dịch trên web mã nguồn mở, phi tập trung.
https://preview.redd.it/qj6w3f96tos51.png?width=599&format=png&auto=webp&s=522e9a4eb340ac1cef41711b105550981500eaa7
Sử dụng blockchain của Ethereum và Hệ thống tệp liên hành tinh (IPFS), nền tảng và những người tham gia nền tảng sẽ được tương tác với mô hình ngang hàng (peer to peer), cho phép tạo và đặt dịch vụ, hàng hóa mà không qua các bên trung gian truyền thống.
Loại bỏ người trung gian trong thương mại điện tử
Qua 20 năm thay đổi nhanh chóng, nhiều doanh nghiệp trên thị trường Internet ở cả hai loại hình B2C (business-to-consumer) và B2B (business-to-business) đã phát triển mạnh mẽ.
Hiện tại, các thị trường kinh tế chia sẻ như Airbnb, Uber, Getaround, Fiverr và TaskRmus đã rất thành công trong việc kết hợp người mua và người bán trong nền kinh tế chia sẻ. Giờ đây, việc sử dụng các tài sản được phân phối có thể được bán dễ dàng như các vật phẩm thông dụng và mọi người trên khắp thế giới đang trao đổi lượng hàng tồn kho, thời gian và kỹ năng dư thừa của họ để kiếm lời.
https://preview.redd.it/ppqnvyw9tos51.png?width=768&format=png&auto=webp&s=b8214b38ba52c1b823201e4cf7bc332833dd5702
SƯ MỆNH CỦA SOLUTION LIFE
- Trao đổi giá trị tài chính trực tiếp (niêm yết, giao dịch và phí dịch vụ) từ các tập đoàn lớn như Airbnb, Craigslist, Postmate, … Cho người mua và nhà bán lẻ cá nhân.
- Trao đổi giá trị tài chính và giá trị chiến lược (tổng hợp nội bộ dữ liệu khách hàng và giao dịch) từ các tập đoàn tương tự với toàn bộ hệ sinh thái.
- Tạo giá trị tài chính mới cho những người tham gia thị trường, những người góp phần phát triển nền tảng(ví dụ: xây dựng công nghệ mới cho nền tảng Solution Life, phát triển các sản phẩm mới , giới thiệu tới người dùng và doanh nghiệp mới)
- Xây dựng lớp dữ liệu mở, phân phối, và chia sẻ để thúc đẩy tính minh bạch và cộng tác .
Cho phép người mua và người bán trên thế giới giao dịch mà không gặp khó khăn trong việc chuyển đổi tiền tệ hoặc thuế quan.
Thúc đẩy quyền tự do cá nhân bằng cách không cho phép một tập đoàn hoặc chính quyền trung ương áp đặt các quy tắc hoạt động kinh doanh tùy tiện và không minh bạch.
Các ứng dụng trên mạng lưới Solution Life
Ứng dụng thị trường hàng đầu của Solution Life là sản phẩm thị trường tiêu dùng cho phép người mua và người bán giao dịch online. Và sẽ được phát triển trên web tại shopsolutionlife.com và trên cả thiết bị di động hệ điều hành iOS và Android.
Hiện tại, chỉ có một thị trường chỉ có duy nhất một ứng dụng bán hàng phi tập trung (Dapp) của Solution Life. Tuy có nhiều loại Dapp tương tự khác nhưng lại đều thuộc các phân khân khúc hoàn toàn riêng biệt (ví dụ: thuê nhà hoặc 1 số dịch vụ khác,..) cũng đang được phát triển mạnh mẽ.
Người dùng có thể sử dụng ứng dụng Solution Life trên thiết bị di động, ví Ethereum hoặc một số ví phi tập trung như Coinbase, imToken, Trust Wallet, Metamask.
https://preview.redd.it/kidc96wctos51.png?width=613&format=png&auto=webp&s=5a65d15652793c86d4f855ce9e9bd500d96a7ff8
TOKEN CỦA SOLUTION LIFE – SLC TOKEN
Hợp đồng Token của Solution Life (SLC): http://etherscan.io/address/slc
Hợp đồng thị trường của Solution Life v00 – http://etherscan.io/token/slc
Mã token Solution Life (còn được gọi là SLC) là một Token tiện ích phục vụ nhiều mục đích trong việc đảm bảo sự phát triển của mạng lưới.
Hợp đồng ERC20 hiện có trên nền tảng Ethereum tại:
0x4d44D6c288b7f32fF676a4b2DAfD625992f8Ffbd
SLC được tạo ra nhằm phục vụ một số chức năng chính trên nền tảng. Đầu tiên, SLC là một token khuyến khích đa mục đích nhằm thúc đẩy hành vi của người dùng, nhà phát triển, nhà điều hành thị trường và những người tham gia hệ sinh thái.
Ngoài ra, SLC là một trung gian trao đổi có thể được sử dụng để thanh toán giữa người mua và người bán trên nền tảng. Cuối cùng, SLC dự kiến sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc quản trị mạng lưới trong tương lai kể từ tháng 11 năm 2020.
https://preview.redd.it/vryxjkfftos51.png?width=661&format=png&auto=webp&s=b5ae7ade3b9739a89c2581c142eb132a8a8417c5
Token của Solution Life – SLC đã được sử dụng để khuyến khích các hình thức tham gia khác nhau từ những người tham gia hệ sinh thái của nền tảng.
Nó còn được sử dụng để thưởng cho người dùng, nhà phát triển, nhà điều hành thị trường/ hoặc những người tham gia khác để thực hiện các hoạt động và dịch vụ có lợi cho việc phát triển nền tảng.
ICO SLC
ICO (Initial Coin Offering) là gì?
ICO là hình thức huy động tài chính trong Cryptocurrency và ngành công nghiệp Blockchain thông qua việc phát hành các token.
Trong mỗi đợt mở bán Crowdsale của dự án, công ty thường phát hành một số lượng nhất định các Token để chào bán cho các nhà đầu tư, đổi lấy Bitcoin, Ethereum hoặc tiền mặt. Khi các công ty nhận được vốn đầu tư phát triển sản phẩm hoặc giải pháp của họ, nhà đầu tư tham gia sẽ nhận được các Token như các cổ phiếu và có toàn quyền sở hữu các cổ phần này.
Các nhà đâu tư quan tâm có thể mua vào đợt chào bán và nhận mã thông báo tiền điện tử mới do công ty phát hành. Và token này có thể có một số tiện ích trong việc sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ mà công ty đang cung cấp hoặc nó có thể chỉ đại diện cho cổ phần trong công ty hoặc dự án.
Tác dụng của token SLC là gì?
SLC được sử dụng cho các mục đích quản lý nền tảng của Solution Life. Trong tương lai, các chủ sở hữu SLC sẽ ảnh hưởng đến hướng phát triển phần mềm và chính sách kinh doanh trong nền tảng. Chủ sở hữu mã thông báo có phiếu bầu về các vấn đề quản trị cộng đồng, phiếu bầu tỷ lệ thuận với số lượng SLC của mọi người nắm giữ.
Mạng lưới phát triển, số lượng người sở hữu SLC tăng lên, Solution Life sẽ hợp tác với đối tác chiến lược để triển khai các ứng dụng SLC trong thế giới thực khi mạng lưới tiếp tục phát triển và trưởng thành.
Hiện tại, người dùng nền tảng đang sử dụng ETH, BTC, BNB, USDT để giao dịch. Phiên bản cập nhật 1.0 ra mắt vào Q3 / 2020, SLC sẽ được kích hoạt và trở thành phương thức thanh toán ưa thích giữa người mua và người bán trên nền tảng.
SLC đang sử dụng một phương pháp đầu tư mới và đang là xu hướng – Stacking. (đóng băng lại số lượng token của người dùng trong ví để góp phần xác thực hoạt động của mạng lưới hệ thống và nhận lợi nhuận từ chính quá trình đó).
CÁC GIAI ĐOẠN ICO
https://preview.redd.it/5xy0woyltos51.png?width=768&format=png&auto=webp&s=0831009920ff783465a0179299e68ff323aa1647
https://preview.redd.it/9c6y8pyltos51.png?width=720&format=png&auto=webp&s=5dbc50d616682460c7fa2683c6a52fd92e6201da
https://preview.redd.it/bhrstpyltos51.png?width=768&format=png&auto=webp&s=0bd681e3611b30e89499a3a0d42b20591d8eb7c7
https://preview.redd.it/0pp5kpyltos51.png?width=762&format=png&auto=webp&s=19037437ccacaa2ae2fb3e7756503a4df64738dd
https://preview.redd.it/xvksmgyltos51.png?width=768&format=png&auto=webp&s=5f59c374c8d9da7e4c23c18b16a54dd58a1964fc
submitted by slctoken to u/slctoken [link] [comments]

Daily General Discussion - November 20, 2017

Welcome to the Daily General Discussion thread of /EthTrader.
Find the latest Daily Altcoin Discussion thread by selecting the top result on this search page.
The thread guidelines are as follows:
Resources and other information:
 • Newcomers who have basic questions about Ethereum can find answers by visiting /EthereumNoobies or our Ethereum Education wiki page, see here.
 • To view live streaming comments for this thread, click here. Account permissions are required to post comments through Reddit-Stream.com.
Enjoy!
submitted by AutoModerator to ethtrader [link] [comments]

Cryptocurrency Software Development Company Malaysia

Cryptocurrency Software Development Company Malaysia
Cryptocurrency Software Development Company Malaysia – Software Blockchain department specializes in providing high-end solutions for Blockchain and Cryptocurrencies. CryptoSoft Malaysia, Blockchain department has vast experience in building and reviewing security applications, a deep understanding of the Blockchain technology, and comprehensive knowledge of the cryptocurrency world – thus offering top-notch Blockchain software development services.
https://preview.redd.it/hp49t6x08s551.png?width=636&format=png&auto=webp&s=09ed9c8d4381bd41db4abc6d52007c821059e207
Cryptocurrency Development Company Malaysia-Cryptocurrency can be developed on many platforms. You can build your blockchain that is either a bitcoin, litecoin or monero fork. The cryptocurrency development will have all the features like Bitcoin, Litecoin or Monero and can be customized as per requirements.
Our services start at the planning phase, building the architecture, choosing the best technical solutions, defining the product specifications and planning the R&D process. We offer full solution including UI & UX design, integration, QA, deployment and support.
BLOCKCHAIN CONSULTING
Consulting whether blockchain is the best solution for your product.
BLOCKCHAIN DEVELOPMENT
Consultation and implementation of transferring your processes to a Blockchain based technology.
PRIVATE BLOCKCHAIN DEVELOPMENT
Implement a private Blockchain in your organization.
SMART CONTRACTS DEVELOPMENT
Writing smart contract code in RootStock for Bitcoin and Solidity for Ethereum.
ARCHITECTURE PLANING FOR BLOCKCHAIN BASED SOFTWARE
Planning the architecture and choosing the best software solution for your Blockchain based software.
SMART CONTRACTS AUDIT
Review smart contracts for misbehavior, flaws and inefficiency.
DEVELOPING APPLICATIONSON BLOCKCHAIN
Develop special applications on Blockchain, such as wallets, exchanges, loan platforms, supply chain platforms and more.
SWIFT RESPONSE
He who comes first gets it all. We know the importance of time in the Crypto-Currency field. With emerging competitive technology to back us, our professionals will incorporate with you and help you get a clear understanding of the business objectives.
OUTPERFORMED TECHNICAL EXPERTISE
We have a panel of Crypto-Currency developers who will guide you through every step of Crypto-Currency development from its inception to launch with high-quality work and expertise.

ICOs

Full scale solution for your Initial Coin Offerings (ICO) on Ethereum (ERC20):
 • Analyzing your product/service
 • Proposing Blockchain solutions
 • ICO pricing strategy
 • Marketing strategy
 • Writing whitepaper
 • Token creation / smart contract
 • ICO crowdsale management
The amazing accomplishment fulfilled by Bitcoin has cleared new ways Cryptocurrency development services. A few Cryptocurrencies have created since the dispatch of Bitcoin and new keep coming every so often. All these Cryptocurrencies are from the main Bitcoin source-code and these are as often as possible called “Bitcoin Clones or Altcoins.” Being the world’s first digital currency, Bitcoin has been an immense accomplishment. Additionally, since it is open-source, anyone can use the same to make another Cryptocurrency.
CryptoSoft Malaysia teams take pride in ourselves that we have the resources to create a flawless Crypto-Currency development company with unmatched reputation.

Secured, Reliable and Transparent

Blockchain as a basis has its own set of security rules and features to start with. At Infinite Block Tech, we aid you to develop a secure code for your Crypto-Currency development service that will promise to be reliable and transparent Crypto-Currency development services from us. What we do..
 • Smartcontract development
 • Custom Coin development
 • Decentralized Coin / Token Landing page with clear communication of vision
 • Dashboard for investors with 3 stages: Pre-Decentralized Token, Decentralized Token and Burn Decentralized Token
 • Accept Top 10 Virtual currencies along with Fiat Wire Transfer, Credit & Debit Cards
 • Coin Owner Dashboard to take full control of the events
 • Time based referral bonus for investors
 • Multi tier Referral bonus for investors
 • Promo codes for evangelists
 • Coin drop to all wallets based on their deposit and cumulative bonus count
 • Review of the core project documents Legal
 • Completely optimized professional Whitepaper written by an expert
 • Recommendations on White Paper, web page, key press releases
 • Drafting or review of legal documents Terms of Use, agreements, Privacy Policy, warranties, disclaimers, risk factors
 • Ongoing Legal advice on Decentralized Token specifics throughout the token sale
 • Decentralized Token Marketing
 • Marketing consultations Guidance on marketing tools setup from Decentralized Token experts
 • Consultations on Decentralized Token PR specifics Ongoing consulting throughout the PR campaign
 • A Preset PPC account with predefined keywords and targeted tools Reach the target audience of token purchasers
 • Targeted marketing strategy 65+ battle-tested tools for your team to use, with impact description
 • Featured Article on Forbes and VentureBeat
 • Featured Article on Steemit, HuffingtonPost and Medium
 • Dedicated person Decentralized Token marketing team manning Reddit, Telegram and Slack Channel
 • Evangelizing on Facebook and Twitter
#Cryptocurrency Software Developers malaysia#Malaysia Cryptocurrency developer#Malaysia Cryptocoin developers#Bitcoin Software Development company Call / Whatsapp : +60164998736http://mlmsoftwarecompany.com.my/
submitted by MLMsoftwarecompanykl to u/MLMsoftwarecompanykl [link] [comments]

Cryptocurrency Software Development Company Malaysia

Cryptocurrency Software Development Company Malaysia – Software Blockchain department specializes in providing high-end solutions for Blockchain and Cryptocurrencies. CryptoSoft Malaysia, Blockchain department has vast experience in building and reviewing security applications, a deep understanding of the Blockchain technology, and comprehensive knowledge of the cryptocurrency world – thus offering top-notch Blockchain software development services.
Cryptocurrency Development Company Malaysia-Cryptocurrency can be developed on many platforms. You can build your blockchain that is either a bitcoin, litecoin or monero fork. The cryptocurrency development will have all the features like Bitcoin, Litecoin or Monero and can be customized as per requirements.
Our services start at the planning phase, building the architecture, choosing the best technical solutions, defining the product specifications and planning the R&D process. We offer full solution including UI & UX design, integration, QA, deployment and support.
BLOCKCHAIN CONSULTING
Consulting whether blockchain is the best solution for your product.
BLOCKCHAIN DEVELOPMENT
Consultation and implementation of transferring your processes to a Blockchain based technology.
PRIVATE BLOCKCHAIN DEVELOPMENT
Implement a private Blockchain in your organization.
SMART CONTRACTS DEVELOPMENT
Writing smart contract code in RootStock for Bitcoin and Solidity for Ethereum.
ARCHITECTURE PLANING FOR BLOCKCHAIN BASED SOFTWARE
Planning the architecture and choosing the best software solution for your Blockchain based software.
SMART CONTRACTS AUDIT
Review smart contracts for misbehavior, flaws and inefficiency.
DEVELOPING APPLICATIONSON BLOCKCHAIN
Develop special applications on Blockchain, such as wallets, exchanges, loan platforms, supply chain platforms and more.
SWIFT RESPONSE
He who comes first gets it all. We know the importance of time in the Crypto-Currency field. With emerging competitive technology to back us, our professionals will incorporate with you and help you get a clear understanding of the business objectives.
OUTPERFORMED TECHNICAL EXPERTISE
We have a panel of Crypto-Currency developers who will guide you through every step of Crypto-Currency development from its inception to launch with high-quality work and expertise.

ICOs

Full scale solution for your Initial Coin Offerings (ICO) on Ethereum (ERC20):
The amazing accomplishment fulfilled by Bitcoin has cleared new ways Cryptocurrency development services. A few Cryptocurrencies have created since the dispatch of Bitcoin and new keep coming every so often. All these Cryptocurrencies are from the main Bitcoin source-code and these are as often as possible called “Bitcoin Clones or Altcoins.” Being the world’s first digital currency, Bitcoin has been an immense accomplishment. Additionally, since it is open-source, anyone can use the same to make another Cryptocurrency.
CryptoSoft Malaysia teams take pride in ourselves that we have the resources to create a flawless Crypto-Currency development company with unmatched reputation.

Secured, Reliable and Transparent

Blockchain as a basis has its own set of security rules and features to start with. At Infinite Block Tech, we aid you to develop a secure code for your Crypto-Currency development service that will promise to be reliable and transparent Crypto-Currency development services from us. What we do..
#Cryptocurrency Software Developers malaysia#Malaysia Cryptocurrency developer#Malaysia Cryptocoin developers#Bitcoin Software Development company Call / Whatsapp : +60164998736https://ogsoftwaresolutions.com.my/
submitted by ogsoftwaremalaysiakl to u/ogsoftwaremalaysiakl [link] [comments]

Cryptocurrency Software Development Company Malaysia

Cryptocurrency Software Development Company Malaysia – Software Blockchain department specializes in providing high-end solutions for Blockchain and Cryptocurrencies. CryptoSoft Malaysia, Blockchain department has vast experience in building and reviewing security applications, a deep understanding of the Blockchain technology, and comprehensive knowledge of the cryptocurrency world – thus offering top-notch Blockchain software development services.
Cryptocurrency Development Company Malaysia-Cryptocurrency can be developed on many platforms. You can build your blockchain that is either a bitcoin, litecoin or monero fork. The cryptocurrency development will have all the features like Bitcoin, Litecoin or Monero and can be customized as per requirements.
Our services start at the planning phase, building the architecture, choosing the best technical solutions, defining the product specifications and planning the R&D process. We offer full solution including UI & UX design, integration, QA, deployment and support.
BLOCKCHAIN CONSULTING
Consulting whether blockchain is the best solution for your product.

BLOCKCHAIN DEVELOPMENT
Consultation and implementation of transferring your processes to a Blockchain based technology.

PRIVATE BLOCKCHAIN DEVELOPMENT
Implement a private Blockchain in your organization.

SMART CONTRACTS DEVELOPMENT
Writing smart contract code in RootStock for Bitcoin and Solidity for Ethereum.

ARCHITECTURE PLANING FOR BLOCKCHAIN BASED SOFTWARE
Planning the architecture and choosing the best software solution for your Blockchain based software.

SMART CONTRACTS AUDIT
Review smart contracts for misbehavior, flaws and inefficiency.

DEVELOPING APPLICATIONS ON BLOCKCHAIN
Develop special applications on Blockchain, such as wallets, exchanges, loan platforms, supply chain platforms and more.

SWIFT RESPONSE
He who comes first gets it all. We know the importance of time in the Crypto-Currency field. With emerging competitive technology to back us, our professionals will incorporate with you and help you get a clear understanding of the business objectives.

OUTPERFORMED TECHNICAL EXPERTISE
We have a panel of Crypto-Currency developers who will guide you through every step of Crypto-Currency development from its inception to launch with high-quality work and expertise.

ICOs


Full scale solution for your Initial Coin Offerings (ICO) on Ethereum (ERC20):

The amazing accomplishment fulfilled by Bitcoin has cleared new ways Cryptocurrency development services. A few Cryptocurrencies have created since the dispatch of Bitcoin and new keep coming every so often. All these Cryptocurrencies are from the main Bitcoin source-code and these are as often as possible called “Bitcoin Clones or Altcoins.” Being the world’s first digital currency, Bitcoin has been an immense accomplishment. Additionally, since it is open-source, anyone can use the same to make another Cryptocurrency.
CryptoSoft Malaysia teams take pride in ourselves that we have the resources to create a flawless Crypto-Currency development company with unmatched reputation.

Secured, Reliable and Transparent

Blockchain as a basis has its own set of security rules and features to start with. At Infinite Block Tech, we aid you to develop a secure code for your Crypto-Currency development service that will promise to be reliable and transparent Crypto-Currency development services from us. What we do..


#Cryptocurrency Software Developers malaysia#Malaysia Cryptocurrency developer#Malaysia Cryptocoin developers#Bitcoin Software Development company Call / Whatsapp : +60164998736
https://www.cryptoappfactory.com
submitted by cryptoappfactory_kl to u/cryptoappfactory_kl [link] [comments]

Cryptocurrency Software Development Company Malaysia

Cryptocurrency Software Development Company Malaysia – Software Blockchain department specializes in providing high-end solutions for Blockchain and Cryptocurrencies. CryptoSoft Malaysia, Blockchain department has vast experience in building and reviewing security applications, a deep understanding of the Blockchain technology, and comprehensive knowledge of the cryptocurrency world – thus offering top-notch Blockchain software development services.
Cryptocurrency Development Company Malaysia-Cryptocurrency can be developed on many platforms. You can build your blockchain that is either a bitcoin, litecoin or monero fork. The cryptocurrency development will have all the features like Bitcoin, Litecoin or Monero and can be customized as per requirements.
Our services start at the planning phase, building the architecture, choosing the best technical solutions, defining the product specifications and planning the R&D process. We offer full solution including UI & UX design, integration, QA, deployment and support.
BLOCKCHAIN CONSULTING
Consulting whether blockchain is the best solution for your product.

BLOCKCHAIN DEVELOPMENT
Consultation and implementation of transferring your processes to a Blockchain based technology.

PRIVATE BLOCKCHAIN DEVELOPMENT
Implement a private Blockchain in your organization.

SMART CONTRACTS DEVELOPMENT
Writing smart contract code in RootStock for Bitcoin and Solidity for Ethereum.

ARCHITECTURE PLANING FOR BLOCKCHAIN BASED SOFTWARE
Planning the architecture and choosing the best software solution for your Blockchain based software.

SMART CONTRACTS AUDIT
Review smart contracts for misbehavior, flaws and inefficiency.

DEVELOPING APPLICATIONS ON BLOCKCHAIN
Develop special applications on Blockchain, such as wallets, exchanges, loan platforms, supply chain platforms and more.

SWIFT RESPONSE
He who comes first gets it all. We know the importance of time in the Crypto-Currency field. With emerging competitive technology to back us, our professionals will incorporate with you and help you get a clear understanding of the business objectives.

OUTPERFORMED TECHNICAL EXPERTISE
We have a panel of Crypto-Currency developers who will guide you through every step of Crypto-Currency development from its inception to launch with high-quality work and expertise.

ICOs


Full scale solution for your Initial Coin Offerings (ICO) on Ethereum (ERC20):

The amazing accomplishment fulfilled by Bitcoin has cleared new ways Cryptocurrency development services. A few Cryptocurrencies have created since the dispatch of Bitcoin and new keep coming every so often. All these Cryptocurrencies are from the main Bitcoin source-code and these are as often as possible called “Bitcoin Clones or Altcoins.” Being the world’s first digital currency, Bitcoin has been an immense accomplishment. Additionally, since it is open-source, anyone can use the same to make another Cryptocurrency.
CryptoSoft Malaysia teams take pride in ourselves that we have the resources to create a flawless Crypto-Currency development company with unmatched reputation.

Secured, Reliable and Transparent

Blockchain as a basis has its own set of security rules and features to start with. At Infinite Block Tech, we aid you to develop a secure code for your Crypto-Currency development service that will promise to be reliable and transparent Crypto-Currency development services from us. What we do..


#Cryptocurrency Software Developers malaysia#Malaysia Cryptocurrency developer#Malaysia Cryptocoin developers#Bitcoin Software Development company Call / Whatsapp : +60164998736www.cryptosoftmalaysia.com
submitted by Mlmsoftwaremy to u/Mlmsoftwaremy [link] [comments]

Mycelium new wallet and crowdsale

We at Mycelium are officially announcing our new wallet, along with all the features that, until now, we have been keeping secret. The new wallet will also be simply called Mycelium, since it will no longer be just a typical wallet. Here are some of the features to look forward to:
We have been working on this new wallet in secret for over six months, and have decided to allow our most loyal users and supporters to share in our future growth. We are positioning ourselves to be the one wallet for all your needs, with the largest number of customer use due to widest third party support, and largest third party development due to the largest number of users. Our future revenue will come from licensing and revenue sharing from third party plugins, as well as from services we at Mycelium will develop ourselves (Gear, Swish, Card, etc.). Effectively, we plan to be like a Google Play or Apple Appstore of all things related to crypto finance. To let our users participate in the growth and help us along with development, we will be having a crowdsale, selling a 5% non-dilutable stake in Mycelium (SAR) directly on the blockchain. To find out more, please check out https://wallet.mycelium.com
submitted by Rassah to btc [link] [comments]

The Decade in Blockchain — 2010 to 2020 in Review

2010

February — The first ever cryptocurrency exchange, Bitcoin Market, is established. The first trade takes place a month later.
April — The first public bitcoin trade takes place: 1000BTC traded for $30 at an exchange rate of 0.03USD/1BTC
May — The first real-world bitcoin transaction is undertaken by Laszlo Hanyecz, who paid 10000BTC for two Papa John’s pizzas (Approximately $25 USD)
June — Bitcoin developer Gavin Andreson creates a faucet offering 5 free BTC to the public
July — First notable usage of the word “blockchain” appears on BitcoinTalk forum. Prior to this, it was referred to as ‘Proof-of-Work chain’
July — Bitcoin exchange named Magic The Gathering Online eXchange—also known as Mt. Gox—established
August —Bitcoin protocol bug leads to emergency hard fork
December — Satoshi Nakamoto ceases communication with the world

2011

January — One-quarter of the eventual total of 21M bitcoins have been generated
February — Bitcoin reaches parity for the first time with USD
April — Bitcoin reaches parity with EUR and GBP
June — WikiLeaks begins accepting Bitcoin donations
June — Mt. Gox hacked, resulting in suspension of trading and a precipitous price drop for Bitcoin
August — First Bitcoin Improvement Proposal: BIP Purpose and Guidelines
October — Litecoin released
December — Bitcoin featured as a major plot element in an episode of ‘The Good Wife’ as 9.45 million viewers watch.

2012

May — Bitcoin Magazine, founded by Mihai Alisie and Vitalik Buterin, publishes first issue
July — Government of Estonia begins incorporating blockchain into digital ID efforts
September — Bitcoin Foundation created
October — BitPay reports having over 1,000 merchants accepting bitcoin under its payment processing service
November — First Bitcoin halving to 25 BTC per block

2013

February — Reddit begins accepting bitcoins for Gold memberships
March — Cyprus government bailout levies bank accounts with over $100k. Flight to Bitcoin results in major price spike.
May —Total Bitcoin value surpasses 1 billion USD with 11M Bitcoin in circulation
May — The first cryptocurrency market rally and crash takes place. Prices rise from $13 to $220, and then drop to $70
June — First major cryptocurrency theft. 25,000 BTC is stolen from Bitcoin forum founder
July — Mastercoin becomes the first project to conduct an ICO
August — U.S. Federal Court issues opinion that Bitcoin is a currency or form of money
October — The FBI shuts down dark web marketplace Silk Road, confiscating approximately 26,000 bitcoins
November — Vitalik Buterin releases the Ethereum White Paper: “A Next-Generation Smart Contract and Decentralized Application Platform
December — The first commit to the Ethereum codebase takes place

2014

January — Vitalik Buterin announces Ethereum at the North American Bitcoin Conference in Miami
February — HMRC in the UK classifies Bitcoin as private money
March — Newsweek claims Dorian Nakamoto is Bitcoin creator. He is not
April — Gavin Wood releases the Ethereum Yellow Paper: “Ethereum: A Secure Decentralised Generalised Transaction Ledger
June — Ethereum Foundation established in Zug, Switzerland
June — US Marshals Service auctions off 30,000 Bitcoin confiscated from Silk Road. All are purchased by venture capitalist Tim Draper
July — Ethereum token launch raises 31,591 BTC ($18,439,086) over 42 days
September — TeraExchange launches first U.S. Commodity Futures Trading Commission approved Bitcoin over-the-counter swap
October — ConsenSys is founded by Joe Lubin
December — By year’s end, Paypal, Zynga, u/, Expedia, Newegg, Dell, Dish Network, and Microsoft are all accepting Bitcoin for payments

2015

January — Coinbase opens up the first U.S-based cryptocurrency exchange
February — Stripe initiates bitcoin payment integration for merchants
April — NASDAQ initiates blockchain trial
June — NYDFS releases final version of its BitLicense virtual currency regulations
July — Ethereum’s first live mainnet release—Frontier—launched.
August — Augur, the first token launch on the Ethereum network takes place
September — R3 consortium formed with nine financial institutions, increases to over 40 members within six months
October — Gemini exchange launches, founded by Tyler and Cameron Winklevoss
November — Announcement of first zero knowledge proof, ZK-Snarks
December — Linux Foundation establishes Hyperledger project

2016

January — Zcash announced
February — HyperLedger project announced by Linux Foundation with thirty founding members
March — Second Ethereum mainnet release, Homestead, is rolled out.
April — The DAO (decentralized autonomous organization) launches a 28-day crowdsale. After one month, it raises an Ether value of more than US$150M
May — Chinese Financial Blockchain Shenzhen Consortium launches with 31 members
June — The DAO is attacked with 3.6M of the 11.5M Ether in The DAO redirected to the attacker’s Ethereum account
July — The DAO attack results in a hard fork of the Ethereum Blockchain to recover funds. A minority group rejecting the hard fork continues to use the original blockchain renamed Ethereum Classic
July — Second Bitcoin halving to 12.5BTC per block mined
November — CME Launches Bitcoin Price Index

2017

January — Bitcoin price breaks US$1,000 for the first time in three years
February — Enterprise Ethereum Alliance formed with 30 founding members, over 150 members six months later
March — Multiple applications for Bitcoin ETFs rejected by the SEC
April — Bitcoin is officially recognized as currency by Japan
June — EOS begins its year-long ICO, eventually raising $4 billion
July — Parity hack exposes weaknesses in multisig wallets
August — Bitcoin Cash forks from the Bitcoin Network
October — Ethereum releases Byzantium soft fork network upgrade, part one of Metropolis
September — China bans ICOs
October — Bitcoin price surpasses $5,000 USD for the first time
November — Bitcoin price surpasses $10,000 USD for the first time
December — Ethereum Dapp Cryptokitties goes viral, pushing the Ethereum network to its limits

2018


January — Ethereum price peaks near $1400 USD
March — Google bans all ads pertaining to cryptocurrency
March — Twitter bans all ads pertaining to cryptocurrency
April — 2018 outpaces 2017 with $6.3 billion raised in token launches in the first four months of the year
April — EU government commits $300 million to developing blockchain projects
June — The U.S. Securities and Exchange Commission states that Ether is not a security.
July — Over 100,000 ERC20 tokens created
August — New York Stock Exchange owner announces Bakkt, a federally regulated digital asset exchange
October — Bitcoin’s 10th birthday
November — VC investment in blockchain tech surpasses $1 billion
December — 90% of banks in the US and Europe report exploration of blockchain tech

2019

January — Coinstar machines begin selling cryptocurrency at grocery stores across the US
February — Ethereum’s Constantinople hard fork is released, part two of Metropolis
April — Bitcoin surpasses 400 million total transactions
June — Facebook announces Libra
July — United States senate holds hearings titled ‘Examining Regulatory Frameworks for Digital Currencies and Blockchain”
August — Ethereum developer dominance reaches 4x that of any other blockchain
October — Over 80 million distinct Ethereum addresses have been created
September — Santander bank settles both sides of a $20 million bond on Ethereum
November — Over 3000 Dapps created. Of them, 2700 are built on Ethereum
submitted by blockstasy to CryptoTechnology [link] [comments]

Okay Mycelium, enough is enough. WTF happened with the crowdsale?

The BTC you raised is now worth 10x what it was when people invested donated.
submitted by m301888 to Bitcoin [link] [comments]

atenification - YouTube The #ARK #Crowdsale #Bounty Campaign I am #Winner 2500 ARK! Bitcoin: Beyond The Bubble - Full Documentary - YouTube BEZOP ICO (CROWDSALE ENDS 3 DAY ) (How To Buy Using ETH Wallet) FiiiCOIN Crowdsale

Exodus Wallet Jaxx Wallet Electrum Wallet Trezor Wallet Xapo Wallet eToro Wallet ... Bitcoin Trading. Bitcoin Wiki; Bitcoin Kurs; Bitcoin Auto Trading; Bitcoin Code; Top 5 Bitcoin Börsen; Kryptowährungen Preise & Kurse. USD/BTC $11354.50 -0.21% USD/ETH $375.56 -1.04% USD/USDT $1.00 -0.01% USD/XRP $0.25 -2.99% USD/BCH $254.99 0.87% USD/BNB $30.72 -0.46% USD/LINK $10.78 -3.76% USD/DOT $4.16 -0 ... Users can set crowdsale specifications. For instance, after a user creates a token they can use the wallet to conduct an initial coin offering (ICO). Once a Wormhole node validates the crowdsale, the sale becomes active. Users interested in purchasing from the crowdsale use WHC. The ICO creators can manually shut down the sale or close it automatically when it sells out or reaches a certain ... Set up a wallet; What is Ethereum? What is the Blockchain? What is a Hard Fork? What is a Soft Fork? Crypto Price Charts; Home Bitcoin News Smart Contract Blockchain Cypherium Launches Crowdsale Registration Today. Bitcoin News; Smart Contract Blockchain Cypherium Launches Crowdsale Registration Today. September 9, 2020. 895. Share. Facebook. Twitter. ReddIt. Telegram. Pinterest. WhatsApp ... provide security and profits for future financial services Neobitcoin is low cost-to-value makes this mobile solution an attractive and viable alternative to the typical password safekeeping methods such as pen & paper, USB drive and PC/phone storage. The Default Bitcoin Wallet. TESTED BY HUNDREDS OF THOUSANDS OF USERS FOR MANY YEARS. No ALTERNATIVE HAS MORE STARS ON GOOGLE PLAY. Expect A Massive Upgrade. Mycelium Wallet is great for bitcoiners. We will make it useful for everybody. Not Leaving Mankind Overboard. Bitcoiners know: no matter how hard banks try, a good wallet is still better than any e-banking app. We feel we should invite the ...

[index] [47795] [8480] [16999] [38079] [26377] [42715] [4086] [25761] [31389] [10871]

atenification - YouTube

Thanks for watching! For donations: Bitcoin - 1CpGMM8Ag8gNYL3FffusVqEBUvHyYenTP8 Remove all; Disconnect; The next video is starting Two Years Alone in the Wilderness Escape the City to Build Off Grid Log Cabin - Duration: 1:31:40. My Self Reliance Recommended for you Assicurati prima di ritirare i bitcoin di possedere un Wallet su cui inviare i bitcoin. Qui un elenco di Wallet che io utilizzo per acquistare e ricevere bitcoin. A questi wallet verrà associata ... Eigencoin - ICO Crowdsale How to deposit BTC bitcoin into your Eigencoin Wallet. Here are some highlights of this platform. - Their team of expert analysts will reinvest a portion of our funds ...

#